Čas sa kráti

 

Mesto pokračuje v aktivitách participatívneho komunitného rozpočtu (PKR), ktorého pilotný ročník sme odštartovali minulý rok.

 

Čo je participatívny komunitný rozpočet? Ide o demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priame zapojenie do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Obyvatelia samosprávy sa tak môžu aktívne angažovať v realizácii verejných služieb a fungovania samosprávy. Do procesu PKR sa môžu zapojiť buď predložením konkrétneho projektu, či hlasovaním za jednotlivé projekty. Na zrealizovanie svojho projektu môže žiadateľ získať dotáciu od mesta až do výšky 1 500 €. Cieľom PKR je podporiť projekty alebo aktivity, ktoré pomôžu zlepšiť podmienky života v našom meste alebo vyriešiť určité problémy obyvateľov mesta, resp. určitej skupiny – komunity. Predkladateľom projektu, resp. žiadateľom o dotáciu môže byť formálna organizácia s právnou subjektivitou alebo fyzická osoba – podnikateľ, alebo aj organizácia bez právnej subjektivity alebo obyvateľ mesta. Všetci však musia pôsobiť na území nášho mesta.

 

Žiadosť o dotáciu je možné predložiť najneskôr do 31. marca 2018. Formulár žiadosti ako aj podrobné pravidlá nájdete tu. Predložené projekty budú skontrolované, zosumarizované a zverejnené na úradnej tabuli a na web stránke mesta. Následne (spravidla do 30. apríla) sa uskutoční verejné posudzovanie projektov. Výstupom verejného posudzovania bude výber úspešných projektov určených na verejné hlasovanie, ktoré bude prebiehať do 20. mája 2018. Dotácie budú prideľované podľa poradia projektom v zmysle počtu získaných hlasov, až do vyčerpania celkovej sumy vyčlenenej na PKR.     

 

S participáciou v praxi ste sa mohli stretnúť už minulý rok, kedy boli podporené tieto projekty: Novomestský pivný festival, Dopraváčik – zameraný na dokončenie detského dopravného ihriska v MŠ na ul. J. Kollára, Deti a hokej – na zlepšenie materiálnych podmienok pre deti na tréningoch, ďalej Podpora zdravej výživy detí a mládeže – zdravé stravovanie v SŠ sv. Jozefa, Malý Vševedko – hravou formou podporil zážitkové učenie detí v MŠ na Dibrovovej ulici, Dopraváčik II – na rozšírenie detského dopravného ihriska v MŠ na Poľovníckej ulici a Hudobno-technické zabezpečenie detského a mládežníckeho speváckeho zboru – v rámci ktorého sa obnovila hudobná aparatúra detského zboru občianskeho združenia Activ klub.

Máte aj vy nápad, ako zlepšiť kvalitu života v našom meste alebo vo svojej komunite? Nápad, ktorý by ste chceli v našom meste realizovať? Neváhajte a predložte projekt. Čas sa kráti.

 

 

Publikované: 23.3.2018 | Zobrazené: 52