Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 6. ročník

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2017/2018 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet 6. ročník.
 

Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:
            - zdravý životný štýl
            - ako chcem tráviť voľný čas
            - prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam
          

V tomto ročníku, sú tri kategórie pre žiakov ZŠ a ZUŠ z celého Slovenska, opäť s veľkou nádielkou výherných cien – chytré telefóny, kalkulačky,  USB disky, trička, farbičky.
 

4. kategória: je celoslovenská výtvarná súťaž, kde o víťazoch rozhoduje porota na     čele s predsedom spolku Skalických výtvarníkov a riaditeľom Záhorskej galérie     Jána  Mudrocha v Senici PhDr.  Štefanom Zajíčkom . Celkovo sa ohodnotí     prvých 20 miest!
 

5. kategória: je celoslovenská internetová súťaž,  zameraná na propagáciu projektu,     kde rozhoduje o víťazovi verejnosť v internetovom hlasovaní.  Opäť prvých     800   súťažných prác prijatých do 4. kategórie usporiadateľ pridá     do  internetovej súťaže.  Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke     www.rodinabezcigariet.sk , alebo pre  používateľov Facebooku: www.facebook.com/RodinaBezCigariet .
 

6. kategória – novinka v tomto ročníku: cieľom v tejto  kategórií je navrhnúť     logo     pre projekt,  to znamená vytvoriť jednoduchý obrázok, ktorý by slúžil ako     podklad pre reklamné materiály a webstránku.
 

Presné pravidlá súťaže a bližšie informácie o súťaži si záujemci môžu pozrieť na našich webových stránkach, alebo na Facebookovom profile.  Naším cieľom je propagovať Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky     a  poukázať na závažný spoločenský problém užívania návykových látok medzi     čoraz mladšou skupinou detí.
 

Súťaž je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017

Publikované: 20.9.2017 | Zobrazené: 29