Čo sa deje s vnútroblokom na Jánošíkovej

 

V tomto týždni sa po zimnej prestávke naplno rozbehli výsadbové práce na Jánošíkovej ulici. Súvisia s úpravami plôch vnútrobloku, ktorý prechádza komplexnou rekonštrukciou. Našim cieľom je dať mu nový moderný vzhľad a širšie využitie.

Podľa spracovaného projektu bol celý priestor rozdelený na dve základné funkčné plochy. Prvou je parkovisko s prístupovými komunikáciami a druhou park, resp. oddychová zóna. Súčasťou projektu je aj vybudovanie chodníkov, ktoré navzájom prepoja obe zóny a spoja ich so susedným obytným domom a ulicou Jánošíkova. Nové chodníky boli tvorené z dlažobných štvorcov formátu 50 x 50 cm. Hlavné pešie trasy oddychovej zóny budú vyskladané z elegantnej betónovej dlažby rozmerov 100 x 100 cm.

Na realizáciu stavebných prác bezprostredne nadväzujú sadové úpravy, ktoré sú taktiež súčasťou projektu.  Kým parkovisko s komunikáciami a verejným osvetlením bolo vybudované už v roku 2017, s výsadbou sme museli počkať na priaznivejšie jarné počasie. Začiatkom tohto týždňa ju zahájili  Technické služby mesta, ktoré vysadili takzvanú vyššiu zeleň. Ide súbor stromov rozmiestnený po celom vnútrobloku, vyskladaný z 27 okrasných hrušiek, 6 sakúr a 2 javorov červenolistých.

V najbližších týždňoch nás čaká ďalšia výsadba.  Bude ju realizovať dodávateľská firma, oslovená na základe výsledkov procesu verejného obstarávania. Jej úlohou bude vysadiť stredne vysokú a nízku zeleň. Stredne vysoká bude pozostávať z okrasných kvetov a krov, situovaných do záhonov na úrovni terénu. Nízku zeleň budú tvoriť pôdopokryvné rastliny a okrasné trávy. Súčasťou plánu je i vysadenie štyroch vyvýšených záhonov, z ktorých každý bude kvitnúť v inom ročnom období. Našim cieľom bolo navrhnúť celkovú výsadbu tak,  aby sa počas celého roka v priestoroch parku nachádzala relaxačná zeleň, ktorá kvitne v rôznych ročných obdobiach. Vďaka tomu bude park nadobúdať v každom období roka iný vzhľad.

V rámci plánovania oddychovej zóny sme nezabudli ani na našich najmenších. Preto bude jej súčasťou i drevená exteriérová podlaha, ktorá môže poslúžiť aj ako hracia plocha pre deti. Táto plocha bude doplnená konštrukciou pre popínavé rastliny, ktoré zabezpečia zatienenie hernej plochy.

Na záver ešte plánujeme osadiť mobiliár, ktorý bude pozostávať z viacerých druhov lavičiek, stojanov na bicykle a odpadkových košov.

Veríme, že novovytvoreným vnútroblokom potešíme všetkých Novomešťanov, najmä však obyvateľov okolitých bytov, ktorí tak získajú vyšší komfort  a kvalitu bývania vo svojej štvrti. 

 

Publikované: 13.4.2018 | Zobrazené: 803
Nastavenia cookies