Do práce na bicykli 2019


 

Do práce na bicykli (DPNB) 2019

je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli, a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

 

 

Kampaň má za sebou úspešné ročníky 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 s ambíciou pokračovať v snahe, aby nielen jazda na bicykli, ale aj každodenný život v meste bol príjemnejší, zdravší a kvalitou sa približoval vyspelým európskym metropolám.

V roku 2019 sa zapája do kampane aj mesto Nové Mesto nad Váhom.

 

Súťaž je určená pre obyvateľov slovenských miest, ktoré sa v zmysle štatútu súťaže oficiálne zaregistrujú od 1. marca do 5. mája 2019 na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

Okamžite po potvrdení registrácie samosprávy je možné začať registrovať 2 až 4-členné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Tie budú počas mesiaca máj dochádzať na bicykli do zamestnania a budú si o tom viesť evidenciu v zmysle štatútu súťaže na internetovej stránke

www.dopracenabicykli.eu.

 

REGISTRÁCIA SAMOSPRÁVY

Mesto Nové Mesto nad Váhom bolo úspešne zaregistrované do súťaže dňom 14.3.2019,  

súťažné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií,

sa už môžu registrovať.

 

REGISTRÁCIA TÍMOV

Tímy sa môžu registrovať do 5.5.2019 na prihlasovacom online formulári na:

https://www.dopracenabicykli.eu/registracia-timu

 

 Zaregistrované tímy, ktoré budú počas mesiaca máj dochádzať do zamestnania na bicykli,

si budú o tom viesť evidenciu na internetovej stránke

 www.dopracenabicykli.eu

Publikované: 14.3.2019 | Aktualizácia: 14.3.2019 | Zobrazené: 730