AKTUALIZÁCIA: Informácia o prevádzke škôl a školských zariadení od 17.5.2021

AKTUALIZÁCIA:
Na základe rozhodnutia ministra školstva SR č. 2021/13405:1-A1810 z 13. mája 2021 a zaradenia okresu Nové Mesto nad Váhom podľa regionálneho covid automatu od 17.5.2021 do I. stupňa varovania (ružový okres) budú všetky školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 17.5.2021 v prevádzke a budú poskytovať vzdelávanie a výchovu prezenčne pri dodržaní opatrení v mimoriadnej situácii stanovených platnými vyhláškami ÚVZ SR, opatrení stanovených školským semaforom a súvisiacimi manuálmi a odporúčaniami.

V školách a ŠZ naďalej platia obmedzenia pre niektoré činnosti: nepovoľuje sa pobyt žiakov v škole v prírode, hromadné podujatia typu účelového cvičenia, účasť školských skupín na hromadných podujatiach kultúrneho charakteru.

Na činnosť športových záujmových útvarov v centrách voľného času sa vzťahujú aj opatrenia športového semaforu zverejneného na stránkach www.minedu.sk v sekcii šport.

 

Publikované: 13.5.2021 | Aktualizácia: 14.5.2021 | Zobrazené: 669
Nastavenia cookies