Informácia o prevádzke škôl a ŠZ a o prezenčnom vzdelávaní v školách od 3.5.2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR č. 2021/12811:1-A1810 z 12. apríla 2021 a zaradenia okresu Nové Mesto nad Váhom podľa regionálneho covid automatu od 3.5.2021 do II. stupňa varovania (červený okres) budú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 3.5.2021 v prevádzke nasledovne:

  1. materských školách sa poskytuje vzdelávanie prezenčne
  2. základných školách sa prezenčne vzdelávajú žiaci všetkých ročníkov
  3. základnej umeleckej škole sa prezenčne vzdelávajú žiaci individuálnou formou okrem spevu a dychových nástrojov
  4. V prevádzke sú školské kluby detí školské jedálne pre deti vzdelávajúce sa prezenčne a pre zamestnancov škôl a ŠZ
  5. Prevádzka centier voľného času zostáva prerušená
  6. Pobyt žiakov v školách v prírode nemožno organizovať, rovnako hromadné podujatia ako účelové cvičenia a pod.

Regionálny covid školský automat platný od 3.5.2021 je dostupný tu:  https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/  (aktuálne je pri mape uvedený nesprávne dátum účinnosti zaradenia okresu do II. stupňa varovania).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva môže v závislosti od epidemiologickej situácie na regionálnej alebo školskej úrovni rozhodnúť o prevádzke škôl a ŠZ inak.

 

Publikované: 28.4.2021 | Zobrazené: 582
Nastavenia cookies