Informácia o voľnom pracovnom mieste - pracovník sociálnych služieb

Informácia o voľnom pracovnom mieste - pracovník sociálnych služieb

 

Mesto Nové Mesto nad Váhom v súlade s ustanovením §6 ods.1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme informuje o voľnom pracovnom mieste:

Zamestnávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

                              Čsl. armády 64/1

                              915 32 Nové Mesto nad Váhom

Druh pracovného miesta: pracovník sociálnych služieb

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Útulok pre občanov bez prístrešia

                                         Trenčianska 2288/46

                                         915 01 Nové Mesto nad Váhom

Termín nástupu: 1.5.2020

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

                                                  nepretržitá prevádzka, práca v 12 hodinových zmenách

                                                  pracovný pomer na dobu neurčitú

Platové podmienky: 686,00 € + príplatky za prácu v noci, soboty, nedele

Požadované vzdelanie: preferované stredné odborné vzdelanie zamerané na sociálnu prácu prípadne pedagogické zameranie

                                            iné stredné vzdelanie s maturitou

Ďalšie predpoklady na prácu: zdravotná spôsobilosť

                                                       bezúhonnosť, komunikatívnosť, svedomitosť, zodpovednosť,

                                                       empatický prístup

                                                       ovládanie práce s PC                                                 

V prípade záujmu posielajte nasledovné doklady: žiadosť s uvedením telefónneho alebo mailového kontaktu na uchádzača, životopis a kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní na adresu -  Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom alebo osobne doručte do schránky  podateľne Mestského úradu do 28.4.2020.

Vhodní uchádzači budú telefonicky alebo mailom pozvaní na osobný pohovor.

 

Publikované: 1.4.2020 | Aktualizácia: 1.4.2020 | Zobrazené: 982
Nastavenia cookies