INFORMÁCIE - II. KOLO TESTOVANIA NA COVID-19 V NAŠOM MESTE - POZOR ZMENA ČASU !!!

Vážení Novomešťania,

spolu sme zvládli posledný víkend celoplošné testovanie na COVID-19. Som viac ako presvedčený, že aj II. kolo testovania opätovne v našom meste spolu zvládneme.

Testovanie sa uskutoční v dňoch 7.11.2020 (sobota) a 8.11.2020 (nedeľa).

Odberové miesta (OM) ostávajú zachované (viď nižšie). Ulice pre jednotlivé OM sú odporúčané, aby sme zachovali rovnomerné zaťaženie tímov OM.

Upozorňujeme na zmenu času pre výkon odberov. Odberové miesta (OM) môžete navštíviť v čase od 8.00 hod. do 20.00 hod.

08.00 - 12.00 odbery (posledný ster 11.40)
12.00 - 12.45 prestávka na obed
12.45 - 17.00 odbery (posledný ster 16.40)
17.00 - 17.30 prestávka na večeru
17.30 - 20.00 odbery

Na základe skúsenosti z I. kola kedy v sobotu sa v priebehu rána až do poobedia vytvárali rady na OM, odporúčame Vám čas a deň návštevy OM takto (rozdelenie podľa počiatočného písmena Vášho priezviska vrátane diakritiky písmen) :

SOBOTA 7.11.2020 doobeda, t.j. od 8.00 - 11.40 hod. 
priezviská začínajúce písmenom A až po písmeno F (vrátane F a vrátane diakritiky: A, B, C, D, Dz, E, F)

SOBOTA 7.11.2020, t.j. poobede, večer t.j. od 12.45 - 20.00 hod. 
priezviská začínajúce písmenom G až po písmeno L (vrátane L a vrátane diakritiky: G, H, Ch, I, J, K, L)

NEDEĽA 8.11.2020 doobeda, t.j. od
8.00 - 11.40 hod.
priezviská začínajúce písmenom M až po písmeno P (vrátane P a vrátane diakritiky: M, N, O, P)

NEDEĽA 8.11.2020 poobede, večer, t.j. od
12.45 - 20.00 hod.
priezviská začínajúce písmenom Q až po písmeno Z (vrátane Z a vrátane diakritiky: Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z)  

Upozorňujeme, že vyššie uvedené časy sú naše odporúčanie pre Vás. Nie je Vašou povinnosťou čas, resp. deň dodržať.

 

Na testovanie si treba vziať so sebou občiansky preukaz alebo preukaz zdravotnej poisťovne (deti), cudzinci žijúci na Slovensku pas.
Bližšie informácie o priebehu testovania nájdete na stránkach www.somzodpovedny.sk a korona.gov.sk .

 

Odberné miesta ostávajú zachované:

 

OM č.1 - ZŠ, Kpt. Nálepku 12:
Ctiborova, Fándlyho, Južná, Kočovská, Krátka, Krčméryho, Piešťanská, Tichá, Vysoká, Zelená

OM č.2 - ZŠ, Kpt. Nálepku 12:
Banská, Bočná, Brigádnická, Budovateľská, Dolná, Jarná, Kpt. Nálepku, Krajná, Letná, Lipová, Malá, Martina Rázusa, Priemyselná, Samuela Jurkoviča, Slnečná, Stredná, Vinohradnícka, Železničná

OM č.3 - ZŠ, Tematínska 1:
Tematínska, Ulica Viktora Bilčíka

OM č.4 - Bilinguálne gymnázium, Štúrova 31:
Bajzova, Bernolákova, Bratislavská, Fraňa Kráľa, Langsfeldova, Považská, Sasinkova, Svätoplukova, Šoltésovej

OM č.5 - SOŠ, Jánošíkova 4:
Cádrova, Čerešňová, Dubčekova, Hroznová, Hrušovského, Jánošíkova, Kamenná, Kuzmányho, Lesnícka, Marhuľová, Medňanského, Moyzesova, Orechová, Poľovnícka, Pyšného, Riznerova, Stromová, Šafárikova, Športová, Vichtova

OM č.6 - SOŠ, Weisseho 1:
J. Kollára, Jasná, Juraja Kréna, Karpatská, Ulica gen. Ivana Institorisa

OM č.7 - SOŠ, Weisseho 1:
Javorinská, SNP

OM č.8 - ZUŠ, Štúrova 31:
Čachtická, Jesenského, Jilemnického, M. R. Štefánika, Michala Chrásteka, Nová, Škultétyho, Štúrova

OM č.9 - Klub dôchodcov, 1. mája 12:
1. mája, Čsl. Armády, D. Štubňu, Hurbanova, J. Hašku, J. Weisseho, Júliusa Gábriša, Komenského, Námestie slobody, Obrancov mieru, Palkovičova, Partizánska, Petra Matejku

OM č.10 - MsKS, Hviezdoslavova 4:
Benkova, Dibrovova, Dukelská

OM č.11 - MsKS, Hviezdoslavova 4:
Hollého, Hviezdoslavova, Inovecká, Kmeťova, Kpt. Uhra, Železničný uzol

OM č.12 - SPŠ, Bzinská 11:
Bzinská, Hečkova, Klčové, Kukučínova, Ondreja Plachého, Royova, Severná, Tajovského, Ulica Miroslava Ďuržu, Ulica Janka Bernovského

OM č.13 - bývalé TSM, Klčové 34:
A. Sládkoviča, Dr. I. Markoviča, Holubyho, Vajanského, Záhradnícka

OM č.14 - ZŠ, Odborárska 10:
Košikárska, Malinovského, MESTO Nové Mesto nad Váhom, Odborárska, Robotnícka, Rybárska, Trenčianska, Zelená voda I a II

OM č.15 - ZŠ, Odborárska 10:
Beckovská, Bohuslavická, Bošácka, Čulenova, Haluzická, Izbická, Kvetinová, Lieskovská, Ľ. Podjavorinskej, Mlynská, Mnešická, Mostová, Pod zvonicou, Poľná, Pri Klanečnici, Pri vode, Pri záhradách, Riečna, Ružová, Sadová, Slovanská, Srnianska, Tehelná, Turecká, Tušková, Záhradná

 

Publikované: 4.11.2020 | Aktualizácia: 5.11.2020 | Zobrazené: 3690