Mesto Nové Mesto nad Váhom doručuje rozhodnutia o vyrubení miestnych daní a poplatku za komunálny odpad

Mesto Nové Mesto nad Váhom doručuje rozhodnutia o vyrubení miestnych daní a poplatku za komunálny odpad

Mesto Nové Mesto nad Váhom začne od  27. apríla 2024 doručovať rozhodnutia o vyrubení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2024. Rovnako i rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností a dane za psa.

Rozhodnutia budú doručované do vlastných rúk priamo do domácností zamestnancami mesta.

 

AK sa zásielku nepodarí doručiť, bude neskôr doručená Slovenskou poštou - „Doporučene do vlastných rúk s opakovaným doručením“.

 

 

Ako a kde môžete zaplatiť miestne dane a poplatok?

Dane a poplatok je možné zaplatiť:

 

  • bezhotovostným prevodom na účet mesta

 

  • v pokladni Mestského úradu  - platba možná v hotovosti, alebo kartou

 

  • vkladom priamo na účet v Prima banke

 

Odporúčame využiť najjednoduchšiu formu úhrady – bezhotovostne  prostredníctvom internetbankingu, alebo platbou cez terminál  pokladne MsÚ.

 

 

Potrebné údaje pri platbe:

číslo bankového účtu IBAN: SK12 5600 0000 0058 0126 5001

variabilný symbol

špecifický symbol

konštantný symbol

suma

 

Všetky údaje sú uvedené v rozhodnutiach, spolu s QR kódom.

 

 

NEZABUDNITE,

pri každom spôsobe úhrady daní a poplatku je potrebné mať pri sebe doručené rozhodnutie.

 

NEZABUDNITE,

pri každej platbe miestnych daní a poplatku okrem správnej výšky dane/poplatku UVIESŤ VARIABILNÝ SYMBOL – ten je uvedený na rozhodnutí.

 

Otváracie hodiny pokladne MsÚ na Ulici ČSA 1 - od 2.5. do 31.5.2024

Pondelok  7.30 – 11.30 x 12.30 – 15.00

Utorok      7.30 – 11.30 x 12.30 – 15.00

Streda     8.30 – 11.30 x 12.30 – 17.00

Štvrtok     7.30 – 11.30 x 12.30 – 15.00

Piatok      7.30 – 11.30 x 12.30 – 14.00

PRIMÁRNA POKLADŇA NA PRÍZEMÍ (historická budova)  č. d. 116

POKLADŇA NA PRVOM POSCHODÍ (nová budova) č. d. 243

 

 

Na Vaše prípadné otázky Vám odpovedia zodpovedné pracovníčky Mestského úradu:

 

Poplatok za komunálny odpad

Bc. Martina Čačíkova

ulice 1.mája - Lipová (abecedne)

tel.: 032 7402 411

 

Mgr. Petra Šusterová

ulice M.R Štefánika - Železničný uzol (abecedne)

tel.:  032 7402 413

 

Daň z nehnuteľností

p. Zdenka Hrehorová

tel.: 032 7402 122 

 

Daň za psa

p. Simona Lysáková

tel.: 032 7402 133 

 

 

 

 

 

 VZN č.5/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

Nové Mesto nad Váhom, 26.4.2024 JK

 

 

Nastavenia cookies