Zverejňovanie

Návrh dodatku č. 1 k VZN 5-2019 o participatívnom komunitnom rozpočte

Publikované: 11.5.2020 | Aktualizácia: 20.5.2020 | Zobrazené: 61