Zverejňovanie

Návrh VZNNávrh VZN
Názov Dátum
Návrh dodatku č.1 k VZN 1/2021 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 28.11.2022 Návrh dodatku č. 1 k VZN 1-2021 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi - 383.61 kB
Návrh dodatku č.8 k VZN 1/2011 o poskytovaní sociálnych služieb 28.11.2022 Návrh dodatku č.8 k VZN 1-2011 o poskytovaní sociálnych služieb - 276.29 kB
Návrh dodatku č. 8 k VZN č. 1-2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady 02.11.2022 Návrh dodatku č. 8 k VZN-1-2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady - 196.04 kB
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1-2022 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka 31.10.2022 Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1-2022 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka - 187.05 kB
Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 19.04.2022 Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy - 180.16 kB
Návrh dodatku č. 1 k VZN č.3/2021 o určení školských obvodov a mieste a času zápisu 14.03.2022 Návrh dodatku č. 1 k VZN č.3_2021 o určení školských obvodov a mieste a času zápisu - 109.2 kB
Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka 11.02.2022 návrh VZN č. 1_ 2022 o určení výšky FP na žiaka - 198.72 kB
Návrh dodatku č. 9 k VZN 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka 22.11.2021 Návrh dodatku č. 9 k VZN 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka - 230.75 kB
Návrh dodatku č. 7 k VZN č. 1-2011 o poskytovaní sociálnych služieb 22.11.2021 Návrh dodatku č. 7 k VZN č. 1-2011 o poskytovaní sociálnych služieb - 154.62 kB
Návrh dodatku č. 5 k VZN 9-2016 o miestnych daniach 22.11.2021 Návrh dodatku č. 5 k VZN 9-2016 o miestnych daniach - 173.96 kB
Nastavenia cookies