Zverejňovanie

Návrh VZNNávrh VZN
Názov Dátum
Návrh VZN č. 2-2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom 04.09.2023 Návrh VZN č. 2-2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom - 328.67 kB
Návrh VZN č. 1-2023 o participatívnom komunitnom rozpočte 04.09.2023 Návrh VZN č. 1-2023 o participatívnom komunitnom rozpočte - 327.29 kB
Návrh dodatku č.2 k VZN1-2022 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka 04.09.2023 Návrh dodatku č.2 k VZN1-2022 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka - 145.19 kB
Návrh dodatku č. 6 k VZN 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 06.04.2023 Návrh dodatku č. 6 k VZN 3_2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy - 179.91 kB
Návrh dodatku č. 1 k VZN 2/2012 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 06.04.2023 Návrh dodatku č. 1 k VZN 2_2012 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel - 286.32 kB
Návrh dodatku č.11 k VZN 1/98 o regulatívoch územného rozvoja mesta 06.04.2023 Návrh dodatku č.11 k VZN 1-98 o regulatívoch územného rozvoja mesta - 431.61 kB
Návrh dodatku č.1 k VZN 1/2021 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 28.11.2022 Návrh dodatku č. 1 k VZN 1-2021 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi - 383.61 kB
Návrh dodatku č.8 k VZN 1/2011 o poskytovaní sociálnych služieb 28.11.2022 Návrh dodatku č.8 k VZN 1-2011 o poskytovaní sociálnych služieb - 276.29 kB
Návrh dodatku č. 8 k VZN č. 1-2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady 02.11.2022 Návrh dodatku č. 8 k VZN-1-2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady - 196.04 kB
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1-2022 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka 31.10.2022 Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1-2022 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka - 187.05 kB
Nastavenia cookies