Zverejňovanie

Prípady hodné osobitného zreteľaPrípady hodné osobitného zreteľa
Názov Dátum
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - odovzdanie stavebných objektov - TVK 04.09.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - odovzdanie stavebných objektov - TVK - 128.43 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prevod pozemkov - ELKOKLIMA 04.09.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prevod pozemkov - ELKOKLIMA - 135.36 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predĺženie nájomných zmlúv - pozemky ul. Čachtická 04.09.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predĺženie nájomných zmlúv - pozemky ul. Čachtická - 142.88 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nehnuteľností - TACH 04.09.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nehnuteľností - TACH - 141.3 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom pozemkov - OS ZZS SR 04.09.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom pozemkov - OS ZZS SR - 138.31 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - Jumäs Trade 04.09.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - Jumäs Trade - 139.73 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predĺženie podnájmu nebytových priestorov - ÚPSVaR 04.09.2023 zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predĺženie podnájmu nebytových priestorov - ÚPSVaR - 136.73 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom pozemkov - Beach Bar s.r.o. 27.06.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom pozemkov - Beach Bar s.r.o. - 135.45 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prevod majetku - Kongregácia školských sestier de Notre Dame 05.06.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prevod majetku - Kongregácia školských sestier - 138.07 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - návrh na uzatvorenie Zmluvy o správe a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry - TVK Rezidencia kamenná 05.06.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - návrh na uzatvorenie Zmluvy o správe a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry - TVK Rezidencia kamenná - 131.73 kB
Nastavenia cookies