Zverejňovanie

Aktuálne

Aktuálne
Názov Dátum
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - Ul. Klčové 109 a Ul. Hurbanova 772 30.11.2022 Vyhodnotenie OVS - Ul. Klčové 109 a Ul. Hurbanova 772 - 30.11.2022 - 113.06 kB
Vyhlásenie OVS - podnájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 09.11.2022 Vyhlásenie OVS - nebytové priestory ul. M. R. Štefánika 811-1, ul. Klčové 109 a ul. Hurbanova 772 - 9.11.2022 - 200.71 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - SZZ 10.10.2022 10.10.2022 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - SZZ 10.10.2022 - 135.44 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predĺženie nájmu - Rímskokatolícka cirkev 10.10.2022 10.10.2022 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predĺženie nájmu - Rímskokatolícka cirkev 10.10.2022 - 125.07 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom pozemku - FALCON SLOVAKIA 10.10.2022 10.10.2022 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom pozemku - FALCON SLOVAKIA 10.10.2022 - 137.29 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa -predaj pozemku - BKP Holding 10.10.2022 10.10.2022 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa -predaj pozemku - BKP Holding 10.10.2022 - 138.09 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa -predaj pozemku - Sloboda a Slobodová 10.10.2022 10.10.2022 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa -predaj pozemku - Sloboda a Slobodová 10.10.2022 - 135.02 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predaj pozemku - AMONREA 10.10.2022 10.10.2022 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predaj pozemku - AMONREA 10.10.2022 - 139.9 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - SETALIA PARK 26.8.2022 26.08.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - SETALIA PARK 26.8.2022 - 144.96 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - LUCAB 2 26.8.2022 26.08.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - LUCAB 2 26.8.2022 - 134.38 kB
Nastavenia cookies