Zverejňovanie

AktuálneAktuálne
Názov Dátum
Výsledky OVS - voľné nebytové priestory 17.04.2023 Výsledky OVS - Nebytové priestory - Hurbanova 722, M.R. Štefánika 811-1, Nám. Slobody 2-2, Klčové 109 - 117.14 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prevod majetku - Tomancová 05.04.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prevod majetku - Tomancová - 132.41 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - Trnavská arcidiecézna charita II 05.04.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - Trnavská Arcidiecézna Charita II - 134.62 kB
Vyhlásenie - Obchodná Verejná Súťaž - Dom Služieb ul. M.R.Štefánika 811/1 a Admin. Budova ul Klčové 109 20.03.2023 Vyhlásenie OVS - Nebytové priestory - Dom Služieb M. R. Štefánika 811-1 a AB ul. Klčové 109 - 202.69 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - predĺženia podnájmu viacerí 06.02.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - predĺženia podnájmu viacerí - 151.61 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - Trnavská arcidiecézna charita 06.02.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - Trnavská Arcidiecézna Charita - 132.95 kB
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - Ul. Klčové 109 a Ul. Hurbanova 772 30.11.2022 Vyhodnotenie OVS - Ul. Klčové 109 a Ul. Hurbanova 772 - 30.11.2022 - 113.06 kB
Vyhlásenie OVS - podnájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 09.11.2022 Vyhlásenie OVS - nebytové priestory ul. M. R. Štefánika 811-1, ul. Klčové 109 a ul. Hurbanova 772 - 9.11.2022 - 200.71 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - SZZ 10.10.2022 10.10.2022 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - SZZ 10.10.2022 - 135.44 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predĺženie nájmu - Rímskokatolícka cirkev 10.10.2022 10.10.2022 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predĺženie nájmu - Rímskokatolícka cirkev 10.10.2022 - 125.07 kB
Nastavenia cookies