Zverejňovanie

AktuálneAktuálne
Názov Dátum
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prevod majetku mesta - Západoslovenská distribučná 09.02.2024 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prevod majetku mesta - Západoslovenská distribučná - 196.08 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom nebytových priestorov - Ekonita 09.02.2024 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom nebytových priestorov - Ekonita - 155.75 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom nebytových priestorov - Ben-Akia 09.02.2024 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom nebytových priestorov - Ben-Akia - 156.27 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom majetku mesta - Trenčianske vodárne a kanalizácie 09.02.2024 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom majetku mesta - Trenčianske vodárne a kanalizácie - 151.28 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predaj pozemkov - Štúrova ulica 27.11.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predaj pozemkov - Štúrova ulica - 166.3 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom infraštruktúry - TVK 27.11.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom infraštruktúry - TVK - 149.16 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - Centrum pomoci človeku Trnavská Arcidiecézna Charita 27.11.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - Centrum pomoci človeku Trnavská Arcidiecézna Charita - 142.6 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom nebytových priestorov - Ústredie Práce sociálnych vecí a rodiny 27.11.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom nebytových priestorov - Ústredie Práce sociálnych vecí a rodiny - 151.92 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - odovzdanie stavebných objektov - TVK 04.09.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - odovzdanie stavebných objektov - TVK - 128.43 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prevod pozemkov - ELKOKLIMA 04.09.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prevod pozemkov - ELKOKLIMA - 135.36 kB
Nastavenia cookies