Zverejňovanie

Návrh dodatku č. 5 k VZN 9-2016 o miestnych daniach

Publikované: 22.11.2021 | Zobrazené: 270
Nastavenia cookies