Novoročný príhovor primátora mesta

„ Mesiace a roky ubiehajú, sú stále vzdialenejšie, ale krásna chvíľa presvetľuje celý život. Okamih nepodlieha času."

Autor tohto výroku - francúzsky filozof a najznámejší osvietenský spisovateľ Francúzska Voltaire vyslovil zaujímavú myšlienku, hodnú filozofa. A vhodnú na tento čas.

Mesiace ubiehajú, rok s rokom sa strieda. Rok 2017 odchádza zo scény dejín, do minulosti, do zabudnutia...

Stojíme na prahu nového roka. Okamih, kedy ho privítame, kedy si čašou perlivého moku priťukneme so svojimi blízkymi, priateľmi či kolegami na úspešný rok 2018, v nás zostáva. Príjemná chvíľa vítania nového roka v nás rezonuje a istý čas aj bude, najmä v spojitosti s novoročnými predsavzatiami.

Do nového roka vstupujeme s vierou a presvedčením, že bude ešte priaznivejší, lepší a krajší ako ten predchádzajúci. Vyjadrujeme ich novoročnými želaniami pevného zdravia, šťastia, spokojnosti, radosti a úspechov v živote. Tak v osobnom, ako i pracovnom.

Novým rokom sa končí jedna etapa nášho života a začína sa ďalšia. Nastane čas v niečom kontinuálne pokračovať, nadviazať na to predchádzajúce, v inom začať úplne od nuly, od piky.

Rovnako ako pre každé mesto a obec na Slovensku aj pre našu novomestskú samosprávu je nový rok významný tým, že sa na jeseň uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí - ich termín ešte nebol vyhlásený. Či prinesú kontinuitu, alebo nový začiatok, nevedno.

Čo už je teraz známe a pre mňa ako primátora mesta potešujúce, na sklonku vlaňajška sa nám po náležitej príprave podarilo v mestskom zastupiteľstve schváliť rozpočet mesta na rok 2018.

Schválený zásadný dokument mesta ráta s čiastkou vyše 5,2 mil. € na obnovu a rozvoj majetku. Z oblasti investícií chcem vyzdvihnúť najmä rekonštrukcie domov č. 2 a 22 na Námestí slobody a rekonštrukciu objektu bývalej sýpky na Ul. Komenského, vrátane výstavby novej svadobnej siene v dvorovej časti tohto objektu. Realizovať budeme výstavbu parkovísk a oddychových zón na Ul. Javorinská a Ul. Klčové, opravy a budovanie ďalších miestnych komunikácií a cyklistických chodníkov. V kapitálovom rozpočte ďalej rátame s výdavkami na výstavbu ďalších detských a viacúčelových ihrísk, opravu škôl a ich zariadení, zlepšenie mestskej infraštruktúry a stavu majetku. Samostatnou kapitolou bude rozvoj Zelenej vody.

Netvrdím ani nesľubujem, že to bude jednoduché. Uskutočnenie našich zámerov a predsavzatí v novom roku znamená vyhrnúť si rukávy a s vervou sa pustiť do práce, plné nasadenie zainteresovaných.

Inej cesty niet, ak nám na srdci leží ďalšie zveľadenie a rozvoj nášho mesta. Chcem, ako určite všetci občania Nového Mesta nad Váhom, aby naše mesto prekvitalo, rástlo do krásy, aby sa život v ňom neustále skvalitňoval k spokojnosti jeho obyvateľov i návštevníkov. Aby sa v Novom Meste nad Váhom dobre, kvalitne a spokojne žilo.

Toto moje nielen novoročné želanie vyslovené v okamihu prvých sekúnd roka 2018 nepodlieha času. Bude pre mňa stále platné, ako by malo byť a ako iste aj je pre každého občana nášho mesta.

Nuž, vitaj rok 2018 a buď úspešný!

Drahí Novomešťania,
v novom roku Vám želám veľa lásky v srdci, zdravia v tele, pokoja v duši, pohodu v rodine i práci a veľa radosti v kruhu svojich priateľov. Nech máte v novom roku vždy šťastný úsmev na tvári, v srdci smiech a pri sebe všetkých tých, na ktorých vám najviac záleží.

Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta

 

Publikované: 4.1.2018 | Zobrazené: 22