Ocenenie pre mesto Nové Mesto nad Váhom , Fakultu architektúry a Izotech

201005130900450.diplom1

Zástupcovia mesta Ing. Viera Vienerová zástupkyňa primátora mesta, Ing. Dušan Macúch vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta ako investora , Bohumil Kováč, Jan Komrska (autori - Ústav urbanizmu FA STU) a dodávateľ stavby IZOTECH si 4.mája 2010 na výstave FOR-ARCH v Banskej Bystrici prevzali cenu za 2. miesto v súťažnej prehliadke Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2009, ktorú udeľuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Ocenený súbor predstavuje 1. etapu výstavby (5 domov) zóny Bytové domy Čachtická, ktorá spolu predstavuje 5 objektov po 20 bytov rôznych veľkostných kategórií.. Do súťaže bolo prihlásených cca 40 stavieb v rôznych kategóriách. Urbanistická štúdia, projekty pre územné a stavebné povolenie boli zhotovené cez PC ARCH FA STU, hlavným inžinierom projektov je Jozef Lulkovič. Realizácia získala cenu za optimálne urbanistické začlenenie lokality, architektonický výraz objektov a za prehľadné a efektívne dispozično-prevádzkové riešenie bytov.

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 13.5.2010 | Zobrazené: 805
Nastavenia cookies