Zverejňovanie

Ochrana lesov pred požiarmi - opatrenia 2020

Vážení  občania !

      V jarnom období sa výrazne zvyšuje  riziko vzniku  požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť  ovplyvňujú  najmä požiare, ktoré vznikajú následkom  porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Ide najmä o vypaľovanie  porastov ale aj  spaľovanie odpadov a zakladanie ohňov v prírode.  Niektorí občania sa pri týchto činnostiach správajú  nezodpovedné a ľahkovážne  a tým ohrozujú  naše spoločné lesné bohatstvo.   Vypaľovanie suchých porastov je každoročne sa opakujúci  jav  a  preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia  na občanov  s výzvou  rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

Občania,  
-    nevypaľujte suché trávnaté porasty ! 
-    nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú  horľavé látky  a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!
-    na kladenie ohňa v prírode  využívajte  len miesta  na to určené – ohniská ! 
-    pri odchode  ohniská  dôkladne uhaste !
-    nefajčite resp. obmedzte fajčenie v lese  ! 

Hasiči upozorňujú, že za  vypaľovanie porastov  je možné uložiť pokutu až do výšky 331 € !

Chrániť lesy prislúcha nám všetkým  a  preto  dodržiavajme  predpisy o ochrane pred požiarmi  a  správajme  sa  v prírode zodpovedne a ohľaduplne.

K stiahnutiu

Publikované: 11.3.2020 | Zobrazené: 82