OTVORENIE DETSKÝCH IHRÍSK


Na základe usmernenia ÚVZ SR mesto Nové Mesto nad Váhom otvára odo dňa 12.5.2020 detské ihriská v týchto lokalitách mesta:
 

1.       park J.M. Hurbana

2.       park D. Štubňu

3.       vnútroblok Ul. Hollého

4.       vnútroblok Ul. Karpatská

5.       sídlisko Klčové – nové ihrisko

6.       Ulica Južná

7.       vnútroblok Ul. Tematínska

8.       Záhumenice

 

Detské ihriská budú v prevádzke denne od 10.00 hod. za dodržiavania prísnych hygienických nariadení:

  • mesto Nové Mesto nad Váhom v čase od 6.00 hod. do 9.30 hod. zabezpečí vykonávanie dezinfekcie, vyčistenie DI. Na DI  v parku J.M. Hurbana aj prečistenie piesku a 1x týždenne jeho prepláchnutie
  • povinnosť nosenia rúšok v zmysle aktuálne platného opatrenia ÚVZ SR
  • povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich detí:
      o   zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali
      o   mať so sebou prostriedok na  dezinfekciu rúk
  • obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí (odporúčanie pre rodičov zabezpečiť odstup detí v okruhu  2 metrov)

 

Žiadame preto všetkých rodičov a osôb sprevádzajúcich detí, aby DI pred 10-tou hodinou nepoužívali!!

 

Všetky ostatné detské ihriská v správe mesta sú aj naďalej zabezpečené páskou a sú zatvorené.

 

Publikované: 11.5.2020 | Aktualizácia: 11.5.2020 | Zobrazené: 235