PRVÁ KOMUNITNÁ ZÁHRADA V MESTE

Konečne sa aj naše mesto môže pochváliť svojou prvou komunitnou záhradou! Tá vznikla vďaka projektu  Poď von, prírodu máš pod oknom! Mestu sa podarilo získať grant na tento projekt vo výške 2 500 € z Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Žiadosť podalo prostredníctvom nadácie Pontis v rámci výzvy Obec – bližšie k Vám 2017. Ďalších, približne 2 500 € potrebných na dofinancovanie projektu použilo mesto z vlastných zdrojov.

Záhrada vznikla revitalizáciou vnútrobloku pri elokovanom pracovisku MŠ J. Kollára 4 (budova Alexia) a Spojenej  škole (bývalá špeciálna  základná škola). Hlavným zámerom projektu bolo premeniť ošumelý vnútroblok na živú komunitnú záhradu, miesto, ktoré by svojím príťažlivým prírodným charakterom vylákalo pohodlných mestských ľudí tráviť viac času vonku v prírode. Trendom záhradnej a krajinnej architektúry je návrat k úžitkovým drevinám a bylinám, ktoré môžu byť vkusne včlenené do okrasných záhonov. Takéto rastliny poskytujú osoh nielen v podobe liečivých účinkov, ale majú aj zaujímavý habitus, ktorý celoročne dotvára charakter prostredia. Preto sa dominantou novej záhrady stal veľký kruhový bylinkový záhon. Jeho základom sú známe liečivé trvalky ako mäta pieporná, levanduľa úzkolistá, šalvia lekárska, medovka lekárska, echinacea purpurová, alchemilka, materina dúška a yzop lekársky. Zo stromov pribudli dva jedlé gaštany, jedno ginko dvojlaločné, tiež známe ako ginko biloba a tri dreviny jarabiny vtáčej. Okolo byliniek sú osadené nové drevené lavičky s dvoma stolčekmi, kde si návštevníci môžu vychutnať príjemné posedenie.

Areál záhrady dopĺňajú interaktívne drevené stanovištia, teda prvky, ktoré poslúžia na hru, ale aj na vzdelávanie. Napríklad pníky so stopami našich zvierat, skladačka z kociek s možnosťou  zostaviť štyri zvieracie obrázky a štyri rastliny, infotabuľa s obrázkami a radami o využití zasadených byliniek a pod.  I keď  v prichádzajúcom zimnom  období bude  viac – menej „ležať ľadom“, svojich návštevníkov sa dočká príchodom prvých jarných slnečných lúčov.

Veríme, že sa Vám v novej záhrade bude páčiť a že sa nám ju aj vďaka Vášmu zodpovednému prístupu počas jej návštevy podarí zachovať a zveľaďovať tak, aby slúžila aj ďalším generáciám.
 

Publikované: 30.11.2017 | Zobrazené: 77