Slávnostné otvorenie Centrálneho detského ihriska

Dňa 31. 5. 2018 sa konalo slávnostné otvorenie Centrálneho detského ihriska v Parku J. M. Hurbana. Prestrihnutím zeleno-bielej pásky pri hlavnom vstupe bolo oficiálne odovzdané do užívania detí. Spomedzi všetkých ihrísk v našom meste je najväčšie svojou rozlohou ako aj obsahom herných prvkov. Preto dostalo názov „Centrálne“.  

Súčasťou slávnostného otvorenia bol bohatý športový program oživený kultúrnym vystúpením. Športová časť pozostávala zo súťaží družstiev žiakov 1. stupňa základných škôl. Súperili medzi sebou v netradičných atletických disciplínach ako napríklad v skupinovom skoku do diaľky, štafetovom behu cez rôzne prekážky, v hode do diaľky ťažkou loptou a pod. Najlepšie sa darilo družstvu zo Základnej školy na ulici Odborárska, ktorí si odniesli víťazný pohár. Všetky deti však dostali drobné odmeny a diplom za účasť. Cieľom predsa nebolo nájsť najvýkonnejší tím ale posilniť v deťoch tímového ducha a dobre sa zabaviť pri spoločných športových aktivitách. Po vyhlásení výsledkov nastúpili na scénu deti z Materskej školy sídliacej na ulici Hurbanova. Milým folklórnym vystúpením potešili nielen detských divákov v publiku ale aj náhodných okoloidúcich. Účasť na podujatí bola vysoká, súťažiace tímy prišli podporiť aj ostatní spolužiaci základných škôl a pridali sa i malí škôlkari. Všetci spolu prispeli k výbornej atmosfére, ktorá sa niesla celým parkom.

Naša veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným ale aj tým, ktorí sa podieľali na organizačnom zabezpečení. Deťom základných a materských škôl, ich pedagógom, riaditeľom, členkám Slovenského atletického zväzu a každému, kto prispel k hladkému priebehu podujatia.

Veríme, že ihrisko bolo odovzdané do dobrých rúk a svojim užívateľom prinesie veľa zábavy a radosti.

Vaše MESTO

 

Publikované: 4.6.2018 | Aktualizácia: 4.6.2018 | Zobrazené: 2648