Zverejňovanie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o začatí prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č.10 Územného plánu sídelného útvaru ( ZaD č.10 ÚPN – SÚ ) Nové Mesto nad Váhom

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 26.10.2016 | Zobrazené: 243