Športoviská, detské ihriská

 VONKAJŠIE ŠPORTOVISKÁ, DETSKÉ IHRISKÁ

Na základe Opatrenia ÚVZ SR číslo: OLP/4592/2020 s účinnosťou od 03. júna 2020, krízový štáb mesta Nové Mesto nad Váhom rozhodol o otvorení všetkých detských ihrísk a vonkajších verejných športovísk.

Športoviská v areáloch ZŠ (od 1.6.2020 na ZŠ prebieha výchova a vzdelávanie žiakov) sú na základe usmernenia MŠVVaŠ SR otvorené len pre športové kluby podľa zverejneného rozpisu. Pre verejnosť sú športoviská v areáloch ZŠ naďalej zatvorené. 

Publikované: 4.6.2020 | Aktualizácia: 5.6.2020 | Zobrazené: 585
Nastavenia cookies