Verejné stretnutie na oboznámenie sa s VZN mesta č. 5/2019 a podmienkami predkladania projektov participatívneho komunitného rozpočtu mesta na rok 2022

Mesto Nové Mesto nad Váhom pozýva záujemcov
(fyzické osoby, zástupcov občianskych združení a neziskových organizácií)
o poskytnutie finančných prostriedkov z participatívneho komunitného rozpočtu mesta, na verejné stretnutie,
ktoré sa uskutoční dňa 26.1.2022 o 16.00 hod.
formou online video konferencie

 
Cieľ stretnutia: oboznámenie sa s VZN mesta č. 5/2019 a s podmienkami predkladania projektov participatívneho komunitného rozpočtu mesta.

Postup:
Záujemcovia o online stretnutie:

  • zašlite Váš mail na adresu: fmaslonka@nove-mesto.sk najneskôr do 24.1.2022 do 9.00 hod.
  • 25.1.2022 Vám na doručený mail zašleme link na pripojenie sa na videokonferenciu

 VZN č. 5/2019 o participatívnom komunitnom rozpočte

Projekty PKR sa predkladajú od 1.2.2022 do 31.3.2022 písomne (poštou, resp. do podateľne MsÚ) a v elektronickej forme na adresu: rozhoduj@nove-mesto.sk

Účasť na online stretnutí nie je povinná pre predkladateľov projektov PKR (t.j. aj bez zapojenia sa do online stretnutia môže žiadateľ v uvedenom termíne podať projekt PKR a tento bude zaradený do schvaľovacieho procesu.

Publikované: 10.1.2022 | Aktualizácia: 10.1.2022 | Zobrazené: 649
Nastavenia cookies