Výberové konanie na obsadenie miesta - vedúci strediska Miestne komunikácie

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom

 

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasujú výberové konanie na obsadenie miesta

 

vedúci strediska Miestne komunikácie

 

Požiadavky na zamestnanca:

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: 

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

 

Vzdelanie v odbore:

stavebné zameranie

 

Ostatné znalosti:

 práca s počítačom (MS Office, internet)

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

- znalosť príslušnej legislatívy
- riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti
- zdravotná spôsobilosť na prácu
- minimálne 2 ročná prax v riadení kolektívu
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- vodičský preukaz skupiny B

  

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie: 

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- profesijný štrukturovaný životopis
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- doklad o vzdelaní
- súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zákona 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

 

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 12.2.2018 v obálke s vyznačením „Výberové konanie“ na adresu: Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, Banská 6279/1,  915 01  Nové Mesto nad Váhom alebo na mailovú adresu: belakova@tsmnm.sk

 

 

V Novom Meste nad Váhom, 11.1.2018


                                                                                                          Ing. Anton Veselka

                                                                                                                    riaditeľ

 

K stiahnutiu

Publikované: 12.1.2018 | Zobrazené: 32