Výberové konanie na obsadenie miesta - Vedúceho útulku pre občanov bez prístrešia

 

V Ý B E R O V É    K O N A N I E

 

Mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie miesta pracovnej pozície

 

VEDÚCEHO ÚTULKU PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:               

·         stredoškolské vzdelanie s maturitou

·         práca s počítačom - základná práca s PC - Word, Excel, Internet,

·         držiteľ vodičského preukazu skupiny B.

Iné kritériá a požiadavky:

·         komunikatívne schopnosti,

·         samostatnosť v práci a rozhodovaní,

·         manažérske a organizačné schopnosti

 

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

·         písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

·         profesijný štruktúrovaný životopis

·         výpis z registra trestov preukazujúci bezúhonnosť nie starší ako 3 mesiace

·         overený doklad o vzdelaní

 

Požadované doklady zašlite do 30. septembra 2017 poštou alebo osobne prineste na adresu Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, ul. Čsl. armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom na sekretariát prednostu mestského úradu (č. dverí 243). Predpokladaný nástup na pracovné miesto 15.10.2017.

V Novom Meste nad Váhom, 31.8.2017

 

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

 

Publikované: 6.9.2017 | Zobrazené: 40