VÝSLEDKY I.KOLA CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA NA COVID-19 V NAŠOM MESTE

 
Vážení Novomešťania.
 
Ako som sľúbil, prinášame Vám podrobnejšie informácie o výsledkoch testovania v meste:
 
na všetkých odberných miestach (OM) sa otestovalo:    11 943 občanov,
 
občania s pozitívnym výsledkom testu na COVID-19:    94 , t.j. z otestovaných to predstavuje 0,79%,
 
počet obyvateľov starších ako 10 rokov (bez obmedzenia výšky veku, nakoľko sa prišli testovať aj obyvatelia starší ako 65 rokov):   17 300, t.j. účasť: 69,035%,
 
Odberové miesta/počet pozitívnych:

OM1: 913/9, OM2: 1 075/8, OM3: 870/7, OM4: 699/1, OM5: 468/5, OM6,7: 1166/7, OM8: 619/8, OM9: 704/9, OM10,11:1556/13, OM12: 798/8, OM 13: 830/7, OM14: 649/6, OM15: 667/5, NsP: 755/1, mestské zar. soc. služieb: 174/0.
 
Dôležitejšia informácia je celkový počet testovaných a počet s pozitívnym výsledkom testu, aj keď sa v meste testovali aj ľudia, kt. nemajú trvalý pobyt v našom meste.
 
Počet slúžiacich na OM:
vojakov a policajtov na OM: 30
dobrovoľníkov: 15
admin. pracovníkov: 30
zdravotníkov: 46
 
Aj napriek informáciám, že všetko zabezpečuje MOSR, mesto zabezpečilo:
  • priestory OM
  • administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov
  • v priebehu piatku 30.10. - viac ako 50% zdravotníkov (MOSR o 10.00 hod. oznámilo, že má nedostatok zdravotníkov. Buď si ich zabezpečíme, alebo zrušíme niektoré OM
  • administratívnym prac. a dobrovoľníkom OOPP
  • obedy pre všetky tímy a všetkým v tíme
  • ostatný potrebný servis.
Všetky OM sme vybavili ozónovým generátorom, ktorý dezinfikoval priestory OM v priebehu nočných hodín sobota-nedeľa a nedeľa-pondelok.

 

Publikované: 4.11.2020 | Aktualizácia: 11.11.2020 | Zobrazené: 1263