VÝSTAVBA POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROVÝCH STANOVÍSK - SÍDLISKO ZELENÁ

Milí Novomešťania, pokračujeme v inštalácií polopodzemných  5-kubíkových kontajnerov na území Nového Mesta nad Váhom, ktoré tak nahradia pôvodné 1.100 lit. nádoby. Jeden polopodzemný kontajner nahradí šesť pôvodných. Šetríme miesto a robíme mesto krajším.

Ich inštaláciou prinášame obyvateľom komfort, praktickosť i estetiku okolia. 

Výhody: 

Kapacita je vyššia.

Gravitáciou a vlastnou hmotnosťou sa odpad zhutňuje.

Eliminuje sa zápach.

Znižuje  sa riziko vandalizmu - ich pevné zabudovanie nedovoľuje manipulácií.  

Obsah kontajnerov nie je možné vyberať  a tak zostáva v ich okolí priestor čistý.

Separovanie odpadu - samozrejmosťou bude farebné odlíšenie uzáverov  kontajnerov

papier - modrá,

plast - žltá,

sklo - zelená, 

komunálny odpad  - čierna 

s informáciou o separovaní.

Veríme, že vybudovaním nových polopodzemných kontajnerových stanovísk zvýšime úroveň a kvalitu bývania v tejto časti mesta.

Budeme pokračovať ďalej.

 

K rýchlemu a efektívnemu budovaniu potrebujeme vašu súčinnosť. Zaparkujte svoje vozidlá tak, aby ste nebránili technike a pracovníkom Technických služieb mesta v ich práci.

Stavenisko bude vždy riadne označené. 

 

 

 

 

 

 

Nastavenia cookies