Zverejňovanie

VZN č. 3-2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Nové Mesto nad Váhom

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 11.9.2012 | Zobrazené: 213