Zverejňovanie

VZN č. 4/2016 - o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch na území mesta Nové Mesto nad Váhom - zrušené

Publikované: 26.10.2016 | Aktualizácia: 18.7.2018 | Zobrazené: 730
Nastavenia cookies