Zverejňovanie

VZN č. 5/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 28.6.2016 | Zobrazené: 618