Zverejňovanie

VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov

Publikované: 21.11.2018 | Zobrazené: 205