Zverejňovanie

Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č.14 Územného plánu sídelného útvaru Nové Mesto nad Váhom"

Nastavenia cookies