Zverejňovanie

ŽP-2444/2019

 Žiadateľ: Ing. Samuel Lobík, Liptovská Teplá žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 2 ks borovíc, ktoré rastú na pozemku parc.č. 5033 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, pri rekreačnej chate v Rekreačnej oblasti Zelená voda. Pozemok, na ktorom stromy rastú je v súkromnom vlastníctve. 

Správne konanie začalo dňa 24.04.2019. 

Publikované: 29.4.2019 | Zobrazené: 125