Zverejňovanie

ŽP-4432/2019

Žiadatelia: Ing. Michaela Hladká, Častkovce a  Matúš Medveď, Brezno žiadajú o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 1 ks Smreka, ktorý rastie na pozemku parc.č. 1104/1 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, pri rodinnom dome na Ulici O. Plachého. Pozemok, na ktorom smrek rastie, je v súkromnom vlastníctve. 
Správne konanie začalo dňa 19.11.2019. 

Publikované: 26.11.2019 | Zobrazené: 90