Zverejňovanie

ŽP-4489/2019

Žiadateľ: Peter Mego Nové Mesto nad Váhom ako zástupca vlastníkov bytov bytového domu Weisseho 333/19, 20, 21 v Novom Meste nad Váhom žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov. Ide o výrub 1 ks lipy, ktorá rastie na pozemku parc.č. 4058 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, vo dvore bytového domu Weisseho 333 Nové Mesto nad Váhom. Pozemok, na ktorom lipa rastie, je v súkromnom vlastníctve. 
Správne konanie začalo dňa 20.11.2019. 

Publikované: 26.11.2019 | Zobrazené: 37