Zverejňovanie

ŽP-4629/2019

Žiadateľ: spoločnosť REPROGAS SERVIS s.r.o., 916 42 Moravské Lieskové žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub celkov 16 ks listantých a ihličnatých stromov, druhové zloženie: duglaska, breza, jedľa, smrek, tuja. Stromy rastú na pozemku parc.č. 2449/1 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, v areáli bývalých vojenských skladov na Banskej ulici v Novom meste nad Váhom.
Správne konanie začalo dňa 19.12.2019.  

Publikované: 20.12.2019 | Zobrazené: 59