Zriadenie karanténneho centra

V júni 2020 podalo naše mesto na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu žiadosť o dotáciu v rámci programu Podpora regionálneho rozvoja. Ide o program, v rámci ktorého je okrem iného možné pomôcť samosprávam pri riešení mimoriadnej situácie súvisiacej s dopadmi pandémie spôsobenými výskytom COVID-19. Naše mesto predložilo žiadosť o dotáciu na realizáciu projektu s názvom „Zriadenie karanténneho centra“. Žiadosť bola v schvaľovacom procese úspešná, vďaka čomu sa mestu podarilo získať dotáciu v hodnote 30 000 EUR.  

Celá suma, i s ďalšími vlastnými prostriedkami mesta vo forme spolufinancovania, bola použitá na vybudovanie karanténneho centra. Predmetné centrum bolo zriadené v existujúcej budove vo vlastníctve mesta v lokalite Zelená voda. V rámci zabezpečenia hygienického zázemia pre pracovníkov v 1. línii boli v objekte zrealizované najnutnejšie úpravy, ako výmena okien a rekonštrukcia sociálnych zariadení. Časť objektu bola svojpomocne vymaľovaná. Z prostriedkov dotácie boli zakúpené i postele, matrace a posteľné prádlo.

Zrekonštruovaný objekt bude slúžiť ako karanténne centrum v prípade potreby umiestnenia osôb do karantény. V bežnom, mimopandemickom období, objekt poslúži ako ubytovacie zariadenie pre vzdelávacie (prípadne iné pobyty) organizovaných skupín.    

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky - program Podpora regionálneho rozvoja.

 

 

Publikované: 14.12.2020 | Aktualizácia: 14.12.2020 | Zobrazené: 155
Nastavenia cookies