Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.

Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.
Odpovede mesta Nové Mesto nad Váhom, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas mestu Nové Mesto nad Váhom na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Nové Mesto nad Váhom  si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Zoznam otázok

Otázka od: JUDr. Ľubica Košťálová - 21. marec 2020
Dobrý deň, vzhľadom k tomu, že ste zvýšili sadzbu dane pre rok 2020 za byty o 100 % kde možno nájsť znenie Dodatku č. 1 k VZN č. 9/2016 o miestnych daniach a znenie Dodatku č. 6 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , nakoľko aj ten ste zvýšili a zatiaľ nevedno o koľko? Rada by som si overila správnosť vystaveného rozhodnutia. Nerozumiem totiž, z akého dôvodu mi bolo zaslané do elektronickej schránky rozhodnutie o dani z nehnuteľnosti pre rok 2020 2-krát, vždy s iným dátumom vyhotovenia, jedno datované k 06.03.2020 a druhé k 13.03.2020 a to na tú istú nehnuteľnosť s rovnakou výmerou a v rovnakej sume. Rozhodnutie má síce rovnaké číslo, stiahnuté PDF dokumenty majú však rôzne číslo, je to dosť mätúce.

Odpoveď: Dobrý deň,

všetky naše VZN sú uverejnené na našej webovej stránke mesta www.nove-mesto.sk.
Konkrétne VZN č. 9/2016 o miestnych daniach a jeho dodatok nájdete na https://www.nove-mesto.sk/item/vzn-c-92016-o-miestnych-daniach/
a VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a jeho dodatky na https://www.nove-mesto.sk/item/vzn-1-2006-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady/
Do Vašej elektronickej schránky Vám boli zaslané dve rozhodnutia. Pri druhom rozhodnutí Vám bol zaslaný elektronický formulár (form.asice) s nasledovným textom:
Dobrý deň,
zasielame Vám nové rozhodnutie na zaplatenie dane z nehnuteľností na rok 2020. Predchádzajúce rozhodnutie na rok 2020, ktoré Vám bolo zaslané, sa ruší na základe neuvedenia dodatku k VZN č. 9/2016. Suma dane v rozhodnutí sa nemení.
Ako príloha Vám bolo zaslané platné rozhodnutie.
Jedná sa o to , že vo formulári nám vypadli slová "jeho dodatku", ktoré sme potom doplnili a nanovo sme zaslali rozhodnutia s tým istím číslom. Takže prvé rozhodnutie, ktoré Vám prišlo 6.3.2020 pokladajte za neplatné . Platné je rozhodnutie , ktoré Vám bolo doručené dňa 13.03.2020.

Ďakujeme za porozumenie a ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie.

S pozdravom

Oddelenie finančnej a informačnej sústavy

Otázka od: Jozef Ševčík - 18. marec 2020
Dobrý deň ! Chcem vás upozorniť,na dlhšiu dobu nefunkčnosti Mestského rozhlasu,na uliciach Juraja Kréna a SNP ! Zvlášť v tejto dobe,kedy je rozhlas tak dôležitý na získanie informácii,ohľadom nariadení a opatrení okolo Koronavírusu . Žije tu dosť veľa ľudí a nie sú vôbec informovaný o ničom a pritom,včera,i dnes,niekde v diaľke,bolo len veľmi slabo počuť,že niečo sa ohlasuje ! Ďakujem !

Odpoveď: Dobrý deň, pracovníci TSM to boli skontrolovať – chyba je v zdrojoch. Toho času nie je možné zakúpiť, nakoľko sú obchody uzavreté. Objednávame, záleží na dodávateľovi.
Situáciu sa snažme riešiť.

Technické služby mesta

Otázka od: Radoslav Masarik - 10. marec 2020
Dobry den, prosim Vas o vyjadrenie, na zaklade coho Mesto rozhodlo o 78% zvyseni dane na rok 2020 (za r.2019 som platil 29,07 EUR, za r.2020 mam vymer na 51,80EUR). V kontexte vyvoja ekonomiky SR (rastu HDP, inflacie, a pod.) je to podla mojho nazoru neadekvatne a neopodstatnene rozhodnutie. Dakujem.

Odpoveď: Dobrý deň !
Bežný rozpočet samosprávy má byť v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vyrovnaný alebo prebytkový. Keďže každým rokom sa roztvárajú nožnice medzi výškou bežných výdavkov ( zvyšovanie cien, legislatívne zmeny na úrovni štátu / novelizácia zákona o dani z príjmu fyzických osôb, novelizácia zákona o odpadoch, tzv.chodníková novela, valorizácia miezd zamestnancov verejnej správy , rekreačné poukazy , obedy zadarmo/,nový odmeňovací poriadok poslancov MsZ a členov komisií ) a bežných príjmov poslanci MsZ schválili na svojom zasadnutí 10.12.2019 v bode 9 Návrh dodatku č.1 k VZN č.9/2016 o miestnych daniach. V tomto dodatku boli upravené jednotlivé sadzby daní. Zápisnicu zo schvaľovania si môžete pozrieť na stránke mesta https://nove-mesto.sk/item/zapisnica-zo-06-zasadnutia-msz-konaneho-dna-10-decembra-2019/

Ing. Miroslav Trúsik, vedúci OFIS

Otázka od: Veronika Kostúrová - 10. marec 2020
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je možné podať žiadosť o pridelenie nájomného/sociálneho 1-2 izbového bytu, aj keď nie sme z NMV,no plánujeme sa presťahovať za prácou?Som samoživiteľka 2 detí, do septembra na rodičovskej dovolenke. Aktívne riešim zamestnanie, škôlku a školu a samozrejme,ak by bolo možné prehlasila by som aj trvalý pobyt. Ďakujem krásne za odpoveď. Príjemný deň.

Odpoveď: Dobrý deň, žiadosť o pridelenie bytu si môžete podať v prípade, že budete mať v Novom Meste nad Váhom trvalý pobyt, tlačivá sú prílohou Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov, ktoré je zverejnené na stránke mesta.

Lívia Zongorová, referát bytový MsÚ v Novom Meste nad Váhom

Otázka od: Janka Vladová - 27. február 2020
Prosím o uvedenie dátumu konania jarmoku v roku 2020. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,

Novomestský jarmok sa v roku 2020 uskutoční v dňoch 11.,12.,13. septembra.

Referát obchodu, bytový a cestovného ruchu

Otázka od: Milan Solovic - 27. február 2020
Dobrý deň, v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami mám otázku : Majú právo voliť aj bezdomovci resp. registrovaní občania bez trvalého pobytu ? Kde v N.Meste n.V. môže taký občan voliť a či má k tomu pred voľbami extra niečo spraviť ? Alebo občan SR bez evidovaného trvalého pobytu je diskriminovaný a nemá právo voliť ???

Odpoveď: Dobrý deň pán Solovic,
občania evidovaní na Mesto Nové Mesto nad Váhom, môžu voliť vo volebnom okrsku č. 14, ktorý sa nachádza na Odborárskej ulici 10 (4. základná škola, pri hasičoch). Oznamy o okrskoch a uliciach, ktoré patria do okrsku nájdete aj vo výveskách Nového Mesta nad Váhom.
Oznámenie o mieste a čase konania volieb pre občanov bez trvalého pobytu poskytne pracovníčka referátu evidencie obyvateľstva na vyžiadanie občana. Na volenie do NRSR je treba prísť do okrsku s občianskym preukazom v deň volieb, alebo si na evidencii obyvateľstva vybaviť hlasovací preukaz, ktorý umožní voliť kdekoľvek na Slovensku.

Veronika Beňáková
Referát evidencie obyvateľstva

Otázka od: Dano Glodzak - 6. február 2020
Zdravim Vas. Chcel by som upozornit ma rozbity spomalovac na Piestanskej ulici. Trieska to, robi to hluk, dieta nevieme uspat kvoli tomu. Prosim Vas o opravu . Dakujem.

Odpoveď: Dobrý deň pán Glodzak,
Dňa 6.2.2020 som nahlásila opravu rozbitého spomaľovača na ul. Piešťanská na TSM Nové Mesto nad Váhom Ing. V. Chovanec, ktorý sú správcami. Daný spomaľovač bude opravený ihneď.

Alena Rudyová, Referát dopravy a miestnych komunikácií

Otázka od: Jaroslav S - 31. január 2020
Dobry den,je možné vyplatiť dlh po dlžnom nájomníkovy a tým pádom ihneď užívať nehnuteľnosť bez čakania na konkurz? Keďže s rodinou súrne potrebujeme nové bývanie.Alebo by som potreboval kontakt na konkrétnu osobu,ktorá žiadosti vybavuje.Za odpoveď vopred ďakujem

Odpoveď: V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov a jeho dodatkov podľa článku 4 ods. 5 a) je primátor mesta oprávnený prideliť byt i osobe, ktorá z vlastného podnetu uhradí pohľadávku, ktorou je byt zaťažený.
Mesto Nové Mesto nad Váhom eviduje takýchto žiadateľov v evidencii uchádzačov o byt niekoľko.
V prípade záujmu o podanie žiadosti o pridelenie bytu sa informujte na bytovom referáte : Lívia Zongorová, č.t. 032 7402 121.

Otázka od: Miloš Babic - 29. november 2019
Chcem sa spýtať či MsP a štátnej polícii, nevadi že napriek zákazu zastavenia (žltá čiara) sústavne ľudia túto čiaru ignorujú a zastavujú tam čo vykladajú deti do školy,asi majú deti obrnu a potom sa tam ťažko prechádza.

Odpoveď: Dobrý deň. p. Babic
Na základe Vášho oznámenia vo veci vykladania osôb z motorových vozidiel v blízkosti školy Svätého Jozefa na ul. Klčové Vám oznamujem nasledovné. Mestská polícia na priechode pre chodcov pred školou Svätého Jozefa počas školskej dochádzky, často vykonáva dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Vďaka tejto kontrole Mestská polícia eliminovala páchanie dopravných priestupkov a zabezpečila, aby vodiči vykladali deti na parkovisku pred školou. Príslušníci Mestskej polície budú i naďalej vykonávať dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky v danej lokalite. O Vašom oznámení sme informovali OO PZ v Novom Meste nad Váhom.

pplk. Ing. Marián Ovšák
náčelník MsP

Otázka od: Miloš Babic - 6. november 2019
Prosím Vás chcem sa spýtať čo sa dá robiť s odparkovaným vrakom auta, ktoré máme zaparkované na ul.Dr.I.Markoviča č.8 (pri zadnom vchode, od garáží), to auto je bez EVČ a stojí tam už asi 5 rokov ak nie viac, síce vieme komu to auto patrí, ale to je márna debata. Tak verím že sa to nejak pohne. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň p. Babic,
na Vašu otázku „Čo sa dá robiť s odparkovaným vrakom auta, ktoré máte zaparkované na ul. Dr. I. Markoviča č.8“ som zistil nasledovné.
Jedná sa o Toyotu červenej farby bez ŠPZ. Majiteľom je J. M. Príslušníci MsP zistili, že auto má majiteľa a je odhlásené z evidencie motorových vozidiel.
V tomto prípade sa nejedná o vrak.

Ing. Marián Ovšák
náčelník MsP Nové Mesto nad Váhom

Otázka od: Melocikova Zuzana - 19. september 2019
Dobry den , byvam v mestskom byte uz 7 rokov. Som riadny platic nájmu aj smeti. , preco sa neda najomna zmluva predlzit na neurcito ak ano po akej dobe? A preco takymto najomcom nepredlzuju najomnu zmluvu teda automaticky ked su poriadny platici. To behanie po uradoch je horor pre zamestnaneho cloveka. mestsky urad bytove 3 dvere a este zelena budova a to neni vsetko.

Odpoveď: Dobrý deň.
V zmysle zákona č. 443/2010 Z.z., Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
( v znení č. 134/2013 Z.z., 277/2015 Z.z., 249/2017 Z.z.) podľa § 12 ods. 2:
Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve môže byť najviac tri roky okrem prípadov,
a) ak nájomcom je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 vyššie uvedeného zákona, ktorému sa prenajíma nájomný byt spĺňajúci podmienky ustanovené osobitným predpisom, pričom doba nájmu v tomto prípade môže byť najviac desať rokov alebo
b) ak nájomcom je osoba podľa § 22 ods. 3 písm. d) ( osoba žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného predpisu), ktorej sa prenajíma nájomný byt, pričom doba nájmu v tomto prípade môže byť najviac desať rokov.
Z uvedeného je zrejmé, že v nájomných bytoch, na ktoré bola mestu poskytnutá dotácia na rozvoj bývania nie je možné uzavrieť so žiadateľom o opakované uzavretie nájomnej zmluvy nájomnú zmluvu na dobu neurčitú.

Lívia Zongorová
referát bytový MsÚ Nové Mesto nad Váhom

Otázka od: Jozef Varta Hollého 1917/12 - 13. september 2019
Už dva dni nemáme zabezpečenú dodávku plynu. Pracovníci asi nejakí plynári mi včera povedali, že pôjde dnes. Nejde. Chápem, že môže ísť é závažnejšiu poruchu, ale nechápem prečo postihnutých obyvateľov nikto o ničom neinformoval. Varta

Odpoveď: Dobrý deň
Prerušenie dodávky plynu je spôsobené havarijnou situáciou, ktorá je v riešení SPP. Otázky spustenia je potrebné smerovať na SPP nakoľko Mesto Nové Mesto nad Váhom to nevie ovplyvniť.

Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Otázka od: Zuzana Trúsikova - 9. september 2019
dobrý deň,chcela by som sa informovať kedy sa začne s výstavbou lidla na bývalom kúpalisku ?? A či vôbec...

Odpoveď: Dobrý deň,
Spoločnosť LIDL dovybavuje príslušné povolenia a následne chce začať s výstavbou ešte tento rok. V súčasnosti má už vydané stavebné povolenie na väčšinu stavebných objektov, čaká na právoplatnosť povolení, súbežne však vyberá aj dodávateľov na výstavbu, takže výstavba LIDL je otázka niekoľkých týždňov.

Oddelenie výstavby a rozvoja mesta

Otázka od: Gusto - 12. august 2019
Dobrý deň, zaujímalo by ma, prečo mesto odmieta prevziať pod svoju správu Ulicu Gen. Institorisa a dlhodobo nereaguje na výzvy depelopera a obyvateľov tejto ulice. Za objasnenie vopred ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
Mesto vo veci prevzatia stavebných objektov a pozemkov od spoločnosti Revinvest už dlhší čas rokuje.
V súčasnej dobe sa pripravuje prevzatie jednotlivých stavebných objektov.
Schválenie prevzatia objektov a pozemkov bude predmetom rokovania najbližšieho Mestského zastupiteľstva 10.9.2019.

Oddelenie právne a správy majetku

Otázka od: Matej Satka - 31. júl 2019
Dobrý deň. Bude sa realizovať výstavba kruhového objazdu namiesto svetelnej križovatky v NMnV? Ak áno, tak kedy, prosím? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
ďakujeme za Váš záujem o riešenie dopravnej situácie . Daný problém bol viackrát prerokovaný na úrovni Mesta , ale z technického hľadiska by priechodnosť okružnej križovatky musela byť riešená s viacerými bypassmi (podobne ako v TN pri MAXe) a z priestorového hľadiska nie je možné umiestniť danú okružnú križovatku bez búrania existujúcich objektov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta.
Z právneho hľadiska Mesto nie je správcom ani jednej zo vstupujúcich komunikácií (správcovia TSK, SSC). Z tohto dôvodu Mesto nemôže rozhodnúť o výstavbe okružnej križovatky, môže len apelovať na príslušné orgány.

Oddelenie výstavby

Otázka od: Andrej Galbicka - 25. júl 2019
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, kedy bude sprevádzkované parkovisko vedľa pošty na Hurbanovej ulici. Minimálne 3 mesiace vyzerá ako dokončené, sú tam osadené značky, je tam vodorovné značenie, ale stále je zatvorené. Autá, ktorých majitelia potrebujú ísť do mesta alebo na poštu, zatiaľ stále blokujú parkovacie miesta pre obyvateľov na Weisseho ulici alebo ulici 1. Mája. Bude po otvorení parkovisko platené? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň pani Gablická,

parkovisko na Hurbanovej ulici pri pošte bude platené parkovisko. Otvorené a s prevádzkované bude až po osadení parkovacích hodín, ktorých obstaranie majú nastarosti TSM NMnV.

Oddelenie výstavby

Otázka od: Lenka Mazalova - 25. júl 2019
Dobry den, chcela by som sa spytat ci sa pripravuje rekonstrukcia parkoviska vedla zeleznicnej stanice. Parkovisko je v havarijnom stave. Je denne vyuzivane viacerymi obyvatelmi, ktori riskuju poskodenie svojha vozidla vzhladom na nerovny povrch parkovacej plochy. Kapacita parkoviska je podla mna postacujuca, zaujima ma teda len jeho rekonstrukcia. Vopred dakujem za odpoved. S pozdravom Mazalova Lenka

Odpoveď: Dobrý deň pani Mazalová,

Mesto má dlhodobo záujem upraviť priestor na parkovanie pri železničnej stanici. Nakoľko sa jedná o pozemky vo vlastníctve Železníc SR , mesto rokuje o nájme týchto pozemkov. Podmienky nájmu sú však pre mesto neprijateľné, preto prebiehajú opakovane rokovania v tejto veci.

Oddelenie právne a správy majetku

Otázka od: Alena Hakárová - 23. júl 2019
Dobry den, chcela by som sa spytat, mame zaujem o hnede kontajnery na bio odpad pre sidliska, nechystaju sa zaviest? Vyrazne by to znizilo mnozstvo zmiesaneho odpadu. Dakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad zabezpečujú Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom. Odvoz BRO z hnedých nádob je v meste realizovaný sezónne od marca do novembra v intervale 1 x za 14 dní. Nárok na hnedú nádobu majú v súčasnosti rodinné domy a tiež bytové domy, ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou. Hnedé nádoby slúžia na tzv. „zelený odpad“ zo záhrad (napr. tráva, lístie, drobné konáre, burina a pod.). Tieto nádoby nie sú určené na kuchynský odpad.
Biologicky rozložiteľný odpad z verejnej zelene celoročne spracovávajú Technické služby mesta ako správca verejnej zelene v meste.
V meste sa v súčasnosti nerealizuje zber kuchynského odpadu z domácností a preto v najbližšom období mesto neplánuje rozmiestnenie hnedých nádob do sídlisk.

Referát životného prostredia a TSM NMnV

Otázka od: Stanislav Ševčík - 22. júl 2019
Dobrý deň, chcem sa popýtať kto kosí okraje cyklotrasy, nakoľko po kosení všetká skosená zeleň je na ceste vrátane hliny a kameňov. Je to nepríjemne pre cyklistov, korčuliarov a malé deti. Môže dôjsť k úrazu, prípadne poškodeniu korčulí a bicyklov. Nebolo by možné, aby po kosení bola cyklotrasa pozametaná? Ten neporiadok na cyklotrase mi pripomína kosenie trávnatých plôch TSM v našom meste, tiež na chodníkoch a na cintoríne na hroboch nechávajú veľký neporiadok. Ďalej chcem upozorniť na práskanie asfaltu. Už na začiatku cesty na hrádzi sú praskliny v asfalte a vydúvanie asfaltu po šírke cesty a po prvej zákrute aj po okrajoch, je ich pomerne dosť až po Považany. Bolo by dobré podniknúť opatrenia aby sa toto dielo neznehodnotilo, nakoľko je veľmi využívané. Ďakujem Ševčík

Odpoveď: Dobrý deň, cyklotrasu vybudoval Trenčiansky samosprávny kraj a ten zabezpečuje aj údržbu a prípadné opravy. Odporúčame sa obrátiť s pripomienkami priamo na nich.

Oddelenie výstavby

Otázka od: IVAN - 24. jún 2019
Dobry den prosim o informaciu kedy konecne niekto opravi tankodrom na ulici pri zahradach. Nerozumiem za co platime dane .

Odpoveď: Dobrý deň,
ulice v miestnej časti Mnešice – Pod zvonicou, Pri Klanečnici a Pri záhradách, budú predmetom komplexnej rekonštrukcie v roku 2020.

Oddelenie výstavby

Otázka od: Alex - 11. jún 2019
Dobrý deň, kde je prosím zverejnená a koho a čoho sa týka zmluva, ktorej dodatok je zverejnený v zmluvách. Zmluva č 2/2009 - Dodatok č.2 k NZ 2/2009

Odpoveď: Dobrý deň,
obrátili ste sa na nás s otázkou kde je zverejnená Nájomná zmluva č. 2/2009- Dodatok č. 2 k NZ 2/2009 a koho a čoho sa týka.
Nájomná zmluva č. 2/2009 bola uzatvorená dňa 1.1.2009 s Volejbalovým klubom Nové Mesto nad Váhom,
Pôvodne sa týkala prenájmu pozemku, Športovej haly, antukového ihriska a plážového (pieskového) ihriska.
Dodatkami sa upravoval predmet nájmu len na prenájom pozemku a Športovej haly.
Povinnosť zverejňovať zmluvy platí od 1.1.2011.

Oddelenie právne a správy majetku

Otázka od: Juraj Veselý - 30. máj 2019
Chcem sa spýtať kompetentnej osoby ktorá navrhla nové osvetlenie na sídlisku Rajková, či si overili dostačujúcu svietivost nových lámp. Nakoľko novo namontované lampy osvetľujú len malý priestor pod sebou. Lampy sú ďaleko od seba a preto je teraz na sídlisku Rajková tma. Parkoviská sú väčšinou neosvetlené a chodníky len čiastočne. Tma otvára priestor pre zlodejov aut a vandalov. Bude mesto riešiť problém s osvetlením na sídlisku Rajková? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň p. Veselý,
TSM si dali v roku 2018 vypracovať českej firme ECOSVETLO s.r.o. pasportizáciu verejného osvetlenia v Novom Meste nad Váhom.
V rámci pasportizácie bol spracovaný aj návrh na výmenu klasických sodíkových svietidiel za úsporné LED svietidlá pre jednotlivé ulice mesta.
Podľa tejto pasportizácie TSM začali realizovať výmenu svietidiel presne podľa výpočtu firmy ECOSVETLO. Výmenu sme začali realizovať na uliciach DR. Markoviča , ul. Sládkovičova, ul. Klčové ( sídlisko Rajková).
Na základe Vášho podnetu TSM oslovili spracovateľa pasportizácie a zároveň dodávateľa svietidiel o zmeranie osvetlenia na týchto uliciach ,či spĺňajú požadované predpisy svietivosti.

Vladimír Chovanec
Vedúci údržby a VO TSM NMnV

Otázka od: PhDr.Viera Péterová - 22. máj 2019
Dobrý deň, chcela by som požiadať kompetentných v mene svojom i ostatných chodcov a cyklistov o obnovenie značenia v podchode smerom na Piešťanskú ulicu. Značenie je už nevýrazné. Chodci chodia po časti určenej pre cyklistov a cyklisti zasa opačne. Dňa 15.05. 2019 som mala úraz , keď sme sa zrazili s oproti idúcim cyklistom, ktorý nešiel vo svojom pruhu a tiež jazdil neprimerane rýchlo.Podchod je aj cez deň tmavý a v časti, kde je neprehľadná zákruta by bolo vhodné výraznejšie značenie, napr. reflexné. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň pani Péterová,
obnova dopravného značenia v podchode na ul. Piešťanská v Novom Meste nad Váhom bola uskutočnená dňa 21.5.2019. Prácu vykonali pracovníci Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom.

Alena Rudyová
Referát dopravy a miestnych komunikácií

Otázka od: Mariana Kováčiková - 28. marec 2019
Dobrý deň, dňa 4.1.2019 som menila trvalý pobyt, t.j. už nemám trvalý pobyt v Novom Meste nad Váhom. V Novom Meste nad Váhom som mala oficiálne evidovaného psa, za ktorého som pravidelne platila daň, resp. poplatok. Je potrebné požiadať o zrušenie evidencie psa na mestskom úrade alebo je to automaticky zrušené zrušeným trvalého pobytu. Psa mám už zaevidovaného na novom trvalom pobyte.

Odpoveď: Pokiaľ občan mení trvalé bydlisko z Nového Mesta nad Váhom do iného mesta alebo obce musí si splniť daňovú povinnosť a vypísať daňové tlačivo Priznanie k dani za psa aby nebol naďalej vedený na meste ako daňovník.
Evidencia psa je daňová povinnosť. Každý začiatok, zmena a ukončenie sa nahlasuje na tlačive daňového priznania.
Lysáková, referát účtovníctva

Otázka od: Peter Lackovic - 22. marec 2019
Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je možné aby mestská polícia začala pokutovať ludí stojacich na zúženom prejazde na sídlisku Rajková. Pravidelne tam stoja autá,ktoré prekážajú v bezpečnom prejazde. Nakoľko je už vybudované nové parkovisko nestoja tam z dôvodu nedostatku parkovacích miest ale z dôvodu lenivosti vodičov. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
MsP môže riešiť priestupky vodičov len čo porušujú zákon 564/91 a to zákazkové značky. Môžeme pokutovať vodičov ale len v rámci zákona. Zúžená vozovka nie je zákazková značka. Tieto priestupky rieši Dopravný inšpektorát policajného zboru.

Ing. Marián Ovšák
náčelník MsP Nové Mesto nad Váhom

Otázka od: Tatiana Skovajsova - 13. december 2018
Od 1.12.2018 je výzva na zľavu kúpele Trenčianske Teplice po názvom " Kúpele v regione " aby mohli občania nášho mesta túto zľavu využiť je potrebné aby sa mesto do tejto výzvy bezplatne pruhlásilo. Prečo sa naše mesto ešte nezapojilo do tejto výzvy?

Odpoveď: Dobrý deň p.Skovajsová,
mesto Nové Mesto nad Váhom sa do tejto ponuky zapojilo. Začiatkom decembra bola zmluva o spolupráci podpísaná oboma stranami. Občanom mesta bude táto info poskytnutá v mieste obvyklým spôsobom - stránka mesta, úradná tabuľa, TV Pohoda . . .
Elena Pastieriková, referát sociálny a kultúry

Otázka od: Andrej - 13. september 2018
Dobrý deň prajem chcel by som sa informovať , či náhodou neviete, kedy bude v roku 2019 , 40.ročník Novomestského jarmoku.Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň, t.č. nevieme, presný dátum bude stanovený vo VZN mesta, po schválení poslancami MsZ, približne máj 2019.
Pastieriková, referát sociálny a kultúry

Otázka od: Peter Kolenčík - 5. september 2018
Dobrý deň, chcel som sa opýtať, či mesto náhodou neuvažovalo o zriadení automatu na čerstvé mlieko v spolupráci s blízkym poľnohospodárskym družstvom. Myslím, že by to bol fajn benefit pre občanov. Vďaka

Odpoveď: Dobrý deň pán Kolenčík,
na ulici 1. mája č.309 je zriadená predajňa mäsa a mäsových výrobkov PD Bošáca, kde je aj mliekomat, kde si občania môžu zakúpiť čerstvé mlieko z PD.

Ing. Dušan Današ, prednosta MsÚ

Otázka od: Hynek Tecl - 27. jún 2018
Dobrý den, prosím vás, kolik bude stát občanský průkaz, po třetí ztrátě. Mockrát děkuji.

Odpoveď: Dobrý deň p. Tecl,

problematiku občianskych preukazov rieši Okresné riaditeľstvo Policajného zboru. V tejto veci sa treba sa obrátiť na OR PZ Nové Mesto nad Váhom.

Referát Matriky

Otázka od: Martina Lejčková - 15. jún 2018
Dobrý deň, zomrel mi otec. Poplatok za komunálny odpad má zaplatený na celý rok. Máme nárok na vrátenie adekvátnej čiastky? S pozdravom Martina Lejčková

Odpoveď: Dobrý deň, pani Lejčková,

podľa Zákona č.582/2004 Z.z. a Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa Dodatku č.4 § 10 Vrátenie poplatku mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi v príslušnom zdaňovacom období na základe žiadosti poplatníka alebo člena rodiny, podanej najneskôr do 30.11. príslušného zdaňovacieho obdobia, v opačnom prípade nárok na vrátenie poplatku zaniká.

Alica Gajdošechová, Referát poplatkov za komunálne odpady

Predchádzajúci   | 1 |  2 | 
Nastavenia cookies