Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.

Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.
Odpovede mesta Nové Mesto nad Váhom, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas mestu Nové Mesto nad Váhom na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Nové Mesto nad Váhom  si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Zoznam otázok

Otázka od: Hynek Tecl - 27. jún 2018
Dobrý den, prosím vás, kolik bude stát občanský průkaz, po třetí ztrátě. Mockrát děkuji.

Odpoveď: Dobrý deň p. Tecl,

problematiku občianskych preukazov rieši Okresné riaditeľstvo Policajného zboru. V tejto veci sa treba sa obrátiť na OR PZ Nové Mesto nad Váhom.

Referát Matriky

Otázka od: Martina Lejčková - 15. jún 2018
Dobrý deň, zomrel mi otec. Poplatok za komunálny odpad má zaplatený na celý rok. Máme nárok na vrátenie adekvátnej čiastky? S pozdravom Martina Lejčková

Odpoveď: Dobrý deň, pani Lejčková,

podľa Zákona č.582/2004 Z.z. a Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa Dodatku č.4 § 10 Vrátenie poplatku mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi v príslušnom zdaňovacom období na základe žiadosti poplatníka alebo člena rodiny, podanej najneskôr do 30.11. príslušného zdaňovacieho obdobia, v opačnom prípade nárok na vrátenie poplatku zaniká.

Alica Gajdošechová, Referát poplatkov za komunálne odpady

«  | 1 |  2 |