Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 112000037 28.2.2011 Tabuľa so zástavou, hymnou a preambulou QEX, a.s. 00587257  63.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13032011 27.4.2011 vypracovanie akustickej štúdie D2R engineering s.r.o. 36502154  546.00 EUR 
Detail Zmluva o budúcej zmluve 2/2011/OPSM 1.12.2011 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - odpredaj pozemku mesta pre trafostanicu ZSE Distribúcia, a.s. 36361518   
Detail Faktúra došlá 2009 4.4.2011 Členský príspevok na rok 2011 Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií 37809407  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20100006 10.3.2011 telekomunikačné poplatky Button Systems, s.r.o. 36354058   96.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011002 24.2.2011 Vyhotovenie geometrického plánu GEOPLÁN - Miroslav Dobiáš 33165041  226.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110092 4.4.2011 nákup originálnych tonerov a náplní PROGMA   1,786.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011012 14.4.2011 Príspevok pre TV Pohoda NTVS spol. s r.o. 36323900  5,208.17 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011017 9.5.2011 Príspevok pre TV Pohoda NTVS spol. s r.o. 36323900  5,208.17 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110870 14.4.2011 doplnenie mestského informačného systému – výrobu, dodávku a montáž 6 ks smerových... ALFA Reklama s.r.o. 36479721  221.11 EUR 
Detail Faktúra došlá 21100011 27.4.2011 Občerstvenie pri príležitosti oslobodenia mesta 7.4.2011 Blue Note, s.r.o. 43847749  345.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 211197 9.5.2011 tlač pozvánok, plagátov, bulletinov, diplomov... - XIV. Festival Aničky Jurkovičovej 17.-20.... TISING, spol. s r.o. 31430937  898.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 211347 19.7.2011 dodávka kopírovacieho papiera TISING, spol. s r.o. 31430937  1,396.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2431/2011 11.3.2011 výroba 6ks trvalo vysvetľujúcich tabúľ pre projekt: „ Rekonštrukcia a zateplenie... TEXO , s.r.o.    
Detail Faktúra došlá 2610184926 14.4.2011 Predplatné časopisu (máj 2011 - apríl 2012) IURA EDITION, spol. s r.o. 31348262  57.70 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 29/2013 OFIS 25.6.2013 príspevok na skautské rovnošaty Slovenský skauting 15. zbor JAVORINA 36120511  400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 292011 27.4.2011 Ozvučenie akcie , ktorá sa uskutočnila v Parku D.Š.Zámostského v Novom Meste nad Váhom... Ing. Ľubomír Madro 40270343  56.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 30110019 19.7.2011 Na základe ZOD č. 4/2010 Stavebné Vám fakturujeme stavebné práce za mesiac apríl 2011 -... DYNAMIK HOLDING, a.s. 34134557  84,957.44 EUR 
Detail Zmluva o dielo 4-2011-OV 19.7.2011 Zhotovenie prípojky vodovodu a kanalizácie na stavbe : „Hala pre skate“ TRIM s.r.o. 31597076  7,818.00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 5/2012/OPSM 20.8.2012 Odpredaj majetku mesta a to : pozemok registra „C“ parc. č. 3854/87 zastavané plochy a... MUDr. Róbert Zehetner   141,000.00 EUR 
Nastavenia cookies