Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.

Predmet činnosti spoločnosti :

výroba tepla, rozvod tepla,
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu,
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností,
vodoinštalatérstvo,
realizácia stavieb a poddodávok,
kúrenárske práce,
zámočníctvo,
plynoinštalatérstvo,
elektroinštalatérstvo,
automatizované spracovanie dát,
vedenie účtovníctva,
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
sprostredkovateľská činnosť.

Adresa: Vajanského č.2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Kontakt:
Informácie - nahlasovane porúch a opráv 
msbp-nm@msbp-nm.sk  
Web:
http://www.msbp-nm.sk 
Telefón:
032/771 22 10