Združenie Nových Miest v Európe - AG Neustadt in Europa

201907031626130.IMG_20190629_151513146

Partnerstvo a cezhraničná spolupráca – členstvo v medzinárodných spoločenstvách

 

* slovensky:

Nové Mesto nad Váhom je členom medzinárodného združenia európskych Nových Miest, ktoré združuje v súčasnosti 36 európskych miest s názvom Nové Mesto a má názov
Neustadt in Europa (Nové Mesto v Európe).

Združenie Neustadt in Europa je najväčším partnerstvom miest v Európe, ktoré združuje 36 miest a obcí z Nemecka, Rakúska, Maďarska, Slovenska, Česka, Poľska a Holandska.

Združenie Neustadt in Europa chce prispievať k priateľstvu medzi mestami a cezhraničnej spolupráci a podporovať domácu gastronómiu a obchod v „Nových Mestách“. V oblasti cudzineckého ruchu je to najväčšie medzinárodné propagačné združenie na obecnej úrovni s mottom „Vzájomná propagácia“.

Predsedom združenia je Petra Bieber z nemeckého Neustadt an der Saale. Koordinačný výbor združenia sa schádza raz za rok, rovnako ako starostovia a primátori všetkých Nových Miest. Hospodárom združenia je Martin Franck z nemeckého mesta Neustadt an der Weinstrasse.

 

28. – 30.6.2019 sa konalo v nemeckom Bad Neustadt an der Saale už 41. stretnutie za účasti asi 1200 Novomešťanov. Nové  Mesto nad Váhom zastupovala päťčlenná delegácia pod vedením prvého zástupcu primátora mesta.*nemecky:

Neustadt in Europa" ist die größte Städtefreundschaft Europas. 36 Städte und Gemeinden aus Deutschland, Österreich, Ungarn, aus der Slowakei, aus Tschechien, Polen und Niederland haben sich in dieser Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen.

"Neustadt in Europa" möchte zur Bildung von Freundschaften über Stadt- und Landesgrenzen beitragen. Daneben soll es die heimische Gastronomie sowie den Einzelhandel in "Neustadt" fördern. Unsere Arbeitsgemeinschaft ist auf dem Gebiet des Fremdenverkehrs die größte internationale gemeindliche Werbegemeinschaft unter dem Motto "Werben auf Gegenseitigkeit".

Vorsitzende der ArGe ist Petra Bieber aus Neustadt an der Saale. Der Koordinierungsausschuss" der ArGe tagt einmal jährlich, ebenso jährlich treffen sich die Bürgermeister aller Neustadts. Die Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft wird vom Martin Franck aus der deutschen Stadt Neustadt an der Weinstrasse geführt.

 

Nastavenia cookies