PROGRAM OSLÁV - 760. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O NOVOM MESTE NAD VÁHOM

202303031025530.760-plagat

 

760. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O NOVOM MESTE NAD VÁHOM PROGRAM

17. marec 2023 – piatok 

OTVORENIE OSLÁV  

17. 00 

Slávnostné príhovory 

Prednášky:

 o. Michal Mária Kukuča OSB.:  Sv. Benedikt a zrod mníšskeho hnutia 

Kristína Danková: Svedectvo vzácneho dokumentu 

    (obsahový rozbor prvej písomnej zmienky  o Novom Meste n. V. )

Miesto: Sobášna sieň, Komenského ul. Nové Mesto nad Váhom 

 

18. 00

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  V ARCHÍVNYCH DOKUMENTOCH   

Vernisáž výstavy  a komentovaná prehliadka výstavou (komisárka výstavy Kristína Danková)

Miesto: Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom 

 

18. marec 2023 – sobota 

10. 00 

DOOBEDIE V MÚZEU

Prednáška Martina Vincurského : Benediktíni z kláštora v Pannonhalme  a ich pôsobenie v Novom Meste nad Váhom 

 

10.30

Komentovaná prehliadka výstavou  

Sprevádza: Kristína Danková

Miesto: Podjavorinské múzeum 

 

14. 00 

KOMENTOVANÁ PREHLIADKA PO NAJSTARŠÍCH SAKRÁLNYCH PAMIATKACH V NOVOM MESTE N. V.

Sprevádza: Juraj Malec

Miesto: rímskokatolícky kostol

 

18.30

SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA 

Liturgické slávenie budú viesť benediktíni z Kláštora Premenenia Pána v Sampore.

Miesto: rímskokatolícky kostol

 

19.30

KONCERT GREGORIÁNSKEHO CHORÁLU

Gregoriánska schola pri Prepozitúre Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom (Schola Gregoriana Praepositura Civitatis Novae)  

Miesto: rímskokatolícky kostol

 

19. marec 2023 - nedeľa  

9.00

SVÄTÁ OMŠA ZA MESTO A JEHO OBČANOV

Miesto: rímskokatolícky kostol


 

Publikované: 17.3.2023 | Aktualizácia: 17.3.2023 | Zobrazené: 925
Nastavenia cookies