Aktualizované - Prerušenie prezenčného vzdelávania v školách od pondelka 22.3.2021

Na základe vyhlášky RÚVZ v Trenčíne č. 121 (viď: https://minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_49_2021.pdf) bude prezenčné vzdelávanie detí a žiakov v materských školách, základných školách, v základnej umeleckej škole a v školských zariadeniach zriadených mestom Nové Mesto nad Váhom prerušené aj v týždni od 22.3.2021.

Mesto Nové Mesto nad Váhom zabezpečí prevádzku materskej školy a školského klubu detí len pre deti zákonných zástupcov zamestnaných v kritickej infraštruktúre, najmä pre deti zdravotníckych zamestnancov, formou prevádzky opatrovateľského centra (OC) v ZŠ na Odborárskej ulici v priestoroch elokovaného pracoviska MŠ a školského klubu detí.

 

Publikované: 18.3.2021 | Aktualizácia: 18.3.2021 | Zobrazené: 1026
Nastavenia cookies