Bezpečný a príjemný životný priestor pre ľudí bez domova

202211181350080.pbd-spp-foto7

V januári 2022 podalo naše mesto Nadácii SPP žiadosť o finančný príspevok na projekt „Bezpečný a príjemný životný priestor pre ľudí bez domova“. Išlo o žiadosť predloženú v rámci Programu podpory partnerstiev, ktorý bol zameraný najmä na ochranu a podporu zdravia, prevenciu, liečbu, resocializáciu drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb.

Zámerom predloženej žiadosti bolo poskytnúť pomoc klientom i zamestnancom Útulku pre občanov bez prístrešia realizáciou 2 nosných aktivít. 1. vybudovaním záhrady a oplotenia a 2. obstaraním šatníkových skríň do izieb klientov. Požadovaná suma žiadosti bola 6 000 €, avšak vzhľadom k vysokému počtu predložených žiadostí a limitovanému množstvu zdrojov poskytovateľa, bol mestu na realizáciu projektu schválený grant v hodnote 3 000 €.

Suma bola použitá na úhradu materiálových výdavkov týkajúcich sa vybudovania oplotenia Útulku. Ku kompletnému dokončeniu ostáva ešte osadiť veľkú vstupnú bránu. S jej namontovaním počítame v priebehu ďalšieho roka. Práce súvisiace s osadením oplotenia a úpravou terénu predstavujú vlastný vklad žiadateľa realizovaný v spolupráci s Technickými službami mesta. Do prác sa zapojili i klienti so zamestnancami Útulku. Svojpomocne si vybudovali záhradku a vysadili prvé ovocné stromy, pomáhali pri terénnych úpravách, ale aj pri celoročnej starostlivosti o záhony. Ich cieľom je postupne vybudovať ovocný sad rôznych ovocných stromov, ktorých plody budú spolu so zeleninou zo záhradky obohacovať jedálniček. Tento rok sa im podarilo vypestovať chutné paradajky, papriku, cibuľu a reďkovky. Teraz v novembri je záhradka porýľovaná, pripravená na zazimovanie.

Aj vďaka takýmto aktivitám sa klienti Útulku stanú viac sebestační. Ich zapájanie do starostlivosti o vlastnú komunitnú záhradu má priaznivý vplyv na osobnostný rozvoj a celkové zlepšenie kvality života. Veríme, že realizáciou projektu a dokončením jeho ďalšej etapy v podobe osadenia veľkej uzamykateľnej brány prispejeme k vytvoreniu bezpečného a príjemného životného priestoru pre ľudí bez domova.


Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.


 

Publikované: 18.11.2022 | Aktualizácia: 18.11.2022 | Zobrazené: 857
Nastavenia cookies