Čo s novomestskými kasárňami?

 

Vážení spoluobčania,

     transformácia spoločensko-hospodárskych vzťahov v našej republike po r. 1989 neobišla ani rezort Armády Slovenskej republiky . Armáda SR prešla zásadnými štrukturálnymi zmenami predovšetkým po vstupe SR do Európskej únie a severoatlantických štruktúr a začala sa profesionalizovať.
     Toto rozhodnutie následne vyvolalo zníženie počtu vojakov v základnej vojenskej službe s postupným zánikom tejto služby , ale i počtu profesionálnych vojakov ktorí vykonávali svoje povolanie v štruktúrach armády SR, alebo sa pripravovali na svoje budúce povolanie na vojenských stredných a vysokých školách.
     Nové smerovanie a vývoj v činnosti Armády SR ako aj vývoj vo vojenskom školstve následne vyvolali nadbytočnosť niektorých areálov kasární pre výkon základnej vojenskej služby, vojenských vzdelávacích inštitúcií, alebo areálov špeciálneho využitia.
     Táto skutočnosť sa dotkla i vojenských areálov v našom meste. Postupne sa tieto stali nadbytočným majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva obrany SR. Ministerstvo obrany SR v súlade s §3 ods. 6 zákona č. 172/2004 Z.z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve SR, po neúspešných ponukových konaniach, ponúklo v zmysle ustanovení predmetného zákona tento prebytočný majetok do vlastníctva mesta. Takto naše mesto získalo do majetku v r. 2005 areál bývalého opravárenského podniku na ul. Banskej a v r 2010 areál bývalého spojovacieho učilišťa Podjavorinských partizánov na ulici Bzinskej. Vzhľadom na to, že v obidvoch prípadoch ide o špecifický majetok účelovo určený na činnosť armády SR , jeho využiteľnosť pre potreby mesta alebo iné subjekty je dnes značne obmedzená a preto je potrebné na revitalizáciu týchto areálov vynaložiť nie malý objem finančných prostriedkov.
     Do dnešného dňa v areáli bývalého opravárenského podniku mesto niektoré budovy prenajalo na podnikateľské účely a na časti územia si vytvorilo podmienky na výstavbu nájomných bytov. Ostatný majetok sa doposiaľ nepodarilo efektívne využiť, i napriek uskutočnenému ponukovému konaniu, ktoré bolo neúspešné. Dlhodobo prebiehajú v orgánoch mesta diskusie na tému revitalizácie areálu bývalého opravárenského podniku a dnes k nemu pribudne diskusia na využiteľnosť areálu bývalého spojovacieho učilišťa Podjavorinských partizánov na ulici Bzinskej.
Rozhodli sme sa do tejto diskusie zapojiť aj obyvateľov nášho mesta prostredníctvom internetovej stránky mesta (FÓRUM). Očakávame, že mnohí z Vás vyslovia svoj názor na revitalizáciu predmetných areálov a ten sa nakoniec môže rozpracovať po stotožnení sa v orgánoch mesta na reálny investičný zámer, slúžiaci potrebám občanov nášho mesta a blízkeho okolia.

 


Ing. Dušan D a n a š
prednosta MsÚ

 


Zväčšiť mapu

Diskusia k článku

Počet reakcií: 4

Najnovšie príspevky:

25.5.2010 10:17:18 - Dobry den, rad by som pripojil svoj nazor, Suhlasim s ostatnymi nazormi...
6.5.2010 17:40:36 - Dobrý deň, rád by som tiež pridal môj názor, čo s priestormi bývalých...
19.4.2010 10:07:14 - Navrhujem využitie časti priestorov na Bzinskej, prípadne dolné kasárne,...
30.3.2010 14:49:02 - Dobrý deň, navrhujem premiestnenie všetkých inštitúcii aktuálne...
Publikované: 26.2.2010 | Zobrazené: 230