Deň Zeme – deň pre svoje mesto

 

Deň Zeme si tento rok všetky základné a stredné školy v Novom Meste nad Váhom pripomenú viacerými aktivitami.

18.4.2013 sa zapoja v rámci aktivity Deň pre svoje mesto 2013 do veľkého jarného upratovania a čistenia pridelených verejných priestranstiev a vlastných školských areálov, čím prispejú jednak k zlepšeniu životného prostredia v meste, jednak zvýšia svoje environmentálne povedomie a zodpovednosť za životné prostredie okolo nás.
Mesto zabezpečilo pre všetky školy pracovné pomôcky (pracovné rukavice, igelitové vrecia na odpad), vyzbieraný odpad zlikvidujú technické služby mesta.
Mediálnu podporu a propagáciu aktivity zabezpečí regionálna televízia Pohoda, Novomestský spravodajca, webová stránka mesta a regionálna tlač. Školy spropagujú svoje aktivity na školských nástenkách a webových stránkach.


22.4.2013 budú v galérii základnej umeleckej školy odovzdané ocenenia za najúspešnejšie výtvarné a literárne práce v súťaži Včela v prírode. Zároveň sa uskutoční vernisáž výstavy súťažných prác.

23.4.2013 si žiaci ZŠ a SŠ v plaveckom bazéne „priemyslovky“ zmerajú sily v tradičnej plaveckej štafete.

Základná škola na Ul. kpt. Nálepku 22.4.2013 dopoludnia na námestí inštaluje propagačné panely a bude informovať verejnosť o význame Dňa Zeme.
 

Nastavenia cookies