Deň Zeme si žiaci základných a stredných škôl v Novom Meste nad Váhom opätovne pripomenú viacerými aktivitami.

 

16. apríl 2014 symbolicky venujú svojmu mestu, pretože sa zapoja do aktivity Deň pre svoje mesto 2014. Jarným upratovaním a čistením pridelených verejných priestranstiev a vlastných školských areálov prispejú k skrášleniu prostredia, v ktorom žijeme, ale aj zvýšia svoje environmentálne povedomie a zodpovednosť za životné prostredie okolo nás.
Mesto zabezpečilo pre školy pracovné rukavice a igelitové vrecia na odpad, vyzbieraný odpad zlikvidujú technické služby mesta.
Mediálnu podporu a propagáciu aktivity zabezpečí regionálna televízia Pohoda, Novomestský spravodajca, webová stránka mesta a regionálna tlač. Školy spropagujú svoje aktivity na školských nástenkách a webových stránkach.

24.4.2013 sa už desiatykrát stretnú súťažné družstvá žiakov ZŠ a SŠ v plaveckom bazéne „priemyslovky“ a zmerajú si sily v tradičnej plaveckej štafete.

25.4.2014 budú v galérii základnej umeleckej školy vyhlásené výsledky 9. ročníka výtvarnej a literárnej súťaže Včela v prírode. Zároveň sa uskutoční vernisáž výstavy súťažných prác.
 

 

Príloha k výzve Deň pre svoje mesto 2014

Rozdelenie verejných priestranstiev v rámci aktivity Deň pre svoje mesto 2014


Na základe výzvy Deň pre svoje mesto 2014 sa zúčastnia školy dňa 14. – 16.4.2014 upratovania a čistenia školských areálov a verejných priestranstiev podľa nasledovného rozpisu:

1. ZŠ – Tematínska ul.: školský areál a priľahlé ulice, trávnaté plochy a verejné komunikácie na sídlisku Hájovky, futbalový štadión AFC

2. ZŠ – Ul. kpt. Nálepku: školský areál a priľahlé ulice, trávnaté plochy a verejné komunikácie okolo nemocnice a polikliniky, park D. Š. Zámostského

3. ZŠ – Odborárska ul.: školský areál a priľahlé ulice, trávnatá plocha pri HaZZ na Podjavorinskej ul., trávnaté plochy a verejné komunikácie na sídlisku Rajková, trávnaté plochy a verejné komunikácie na Ul. 1. mája

4. Spojená škola sv. Jozefa: školský areál a priľahlé ulice, trávnaté plochy a verejné komunikácie vo vnútrobloku Ul. 1. mája – Ul. D. Š. Zámostského a vnútrobloku Ul. 1. mája – Ul. D. Š. Zámostského - Hurbanova ul., park P. Matejku

5. SOŠ – Jánošíkova ul.: školský areál a priľahlé ulice, trávnaté plochy a verejné komunikácie na sídlisku Javorinská, Karpatská, okolie zimného štadióna a športovej haly

6. Gymnázium M. R. Š. a bilingválne gymnázium: školský areál a priľahlé ulice, park J. M. Hurbana, trávnaté plochy a verejné komunikácie okolo MsKS, trávnatá plocha pri kruhovom objazde Hviezdoslavova ul. - Ul. M. R. Štefánika

7. SOŠ – Bzinská ul.: školský areál a priľahlé ulice, trávnaté plochy, parkovisko a chodníky pri bývalom kúpalisku a pozdĺž Ul. Klčové po TSM, trávnaté plochy a verejné komunikácie vo vnútrobloku Ul. J. Kollára – Klčové, chodníky a trávnaté plochy na Ul. J. Kréna

8. SOŠ – Piešťanská ul.: školský areál a priľahlé ulice, trávnaté plochy a verejné komunikácie vo vnútrobloku Weisseho ul. - Ul. 1. mája - Obrancov mieru, autobusová stanica, Železničná ul., podchod na Piešťanskej ul., trávnaté plochy a chodníky na Piešťanskej ul.

9. Špeciálna ZŠ: školský areál a okolie školského areálu, trávnaté plochy a verejné komunikácie vo vnútrobloku Ul. 1. mája - Partizánska ul. - Ul. obrancov mieru - J. Kollára


Poznámka: Z bezpečnostných dôvodov sa upratovanie nevzťahuje na vozovku hlavných ciest (Tematínska, Športová, Javorinská, Štúrova, J. Kollára, Bzinská, Klčové, Odborárska, Malinovského, Piešťanská, M. R. Štefánika, Hviezdoslavova, Weisseho).
 

Nastavenia cookies