Zverejňovanie

Informácia pre správcov bytových domov

MESTO Nové Mesto nad Váhom vyzýva správcov bytových domov poskytnúť údaje o domoch a bytoch vo Vašej správe podľa § 9 ods. 2 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 v znení neskorších predpisov.

Formulár pre vyplnenie údajov je k stiahnuiu pod textom.

Na našej stránke nájdete aj Metodický pokyn Štatistického úradu SR, ktorý Vám môže pomôcť pri vypĺňaní jednotlivých premenných o domoch a bytoch.

Vyplnený formulár Vás žiadame poslať elektronicky v stanovenej lehote do 60 dní odo dňa doručenia tejto výzvy najneskôr do 31.9.2020 emailom na sodb2021@nove-mesto.sk.

 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať:

E-mail: sodb2021@nove-mesto.sk

Telefonicky:
Mgr. Katarína Poláčková, tel.: 032 7402 324
Svetlana Kovačovicová, tel.: 032 7402 507

 

Nastavenia cookies