Menovacie dekréty riaditeľom novomestských škôl

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom Ing. František Mašlonka odovzdal menovacie dekréty riaditeľom novomestských základných škôl, ktorí vzišli v uplynulých dňoch z výberových konaní. Na základe výberového konania a odporúčania Rady školy zriaďovateľovi, ktorým je mesto Nové Mesto nad Váhom, vymenoval primátor mesta do funkcie riaditeľa ZUŠ J. Kréna Bc. Petra Rýdziho, do funkcie riaditeľky ZŠ, Ul. kpt. Nálepku Mgr. Želmíru Halákovú a do funkcie riaditeľky ZŠ, Odborárska ul. PaedDr. Janu Hunovú, ktorá vo funkcii nahradí doterajšieho riaditeľa školy PaedDr. Jaroslava Jeřábka. Primátor mesta zároveň poďakoval PaedDr. Jaroslavovi Jeřábkovi za jeho doterajšie pôsobenie na poste riaditeľa ZŠ, Odborárska ul. Dvom staronovým riaditeľom a jednej novej riaditeľke nové päťročné funkčné obdobie začne od 1. júla 2024. 

 

Nastavenia cookies