MESTO MESTOM 80 ROKOV

V nedeľu, 4. júna 1944, teda pred 80. rokmi, sa v našom meste konali veľké oslavy.  Svoj sviatok malo samotné mesto. Neboli to však oslavy  prvej písomnej zmienky ani oslavy k nejakému inému výročiu, ale Nové Mesto nad Váhom oslavovalo skutočnosť, že sa práve  stalo mestom.  Na začiatku roka 1944 si predstavitelia mesta uvedomili, že hoci Nové Mesto nieslo  vo svojom názve pomenovanie „Mesto“, skutočným mestom  podľa platnej obecnej  legislatívy nebolo.

Aby Novomešťania navždy odstránili tento rozpor, zaslali vo februári 1944  žiadosť ministrovi vnútra Slovenskej republiky o pridelenie štatútu mesta Novému Mestu nad  Vhom. Vláda Slovenskej republiky svojim rozhodnutím zo dňa 22. mája 1944 predstavenstvu mesta vyhovela. Samotné oslavy povýšenia Nového Mesta na mesto sa konali  za prítomnosti ministra vnútra v nedeľu 4. júna 1944 na Bernolákovom námestí pred  Mestským domom (v súčasnosti budova nemocnice).

Podstatná časť oficiálneho vládneho  dokumentu znie: „...rozhodli sme Novému Mestu nad Váhom priznať charakter mesta, užívať titul mesta a zabezpečiť práva mesta ako sú ustanovené platným predpisom“. Na základe  nadobudnutého štatútu dovtedajší starosta Jozef Žilinčan sa stal mešťanostom a správne  orgány sa prestali nazývať obecnými a stali sa mestskými.

 

Pozvánka na oslavy udelenia štatútu mesta Novému Mestu nad Váhom

 

Nové Mesto nad Váhom, 5.6.2024 JK

Nastavenia cookies